joi, 3 decembrie 2015

Buletin legislativ 23.11.15-27.11.15

photo By Andrei Bocan, https://unsplash.com/
Financiar-fiscal

Decizia nr. 17/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind modul de soluţionare a laturii civile în cazul condamnării inculpaţilor pentru infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă, dezlegând acţiunea civilă, instanţa urmează a dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni fie la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, fie la plata sumelor constând în creanţa principală datorată şi la plata dobânzii legale aferente, potrivit art. 1.088 din Codul civil, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 23.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 23.11.2015

În cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.

Ordinul nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 23.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 23.11.2015.

Ordinul nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 24.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 24.11.2015

Agricultură, produse alimentare

Legea nr. 285/2015 pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, Parlamentul României, În vigoare de la 26.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 23.11.2015

În funcţie de dimensiunea economică, fermele şi exploataţiile agricole se clasifică şi se definesc după cum urmează:
a) fermă de subzistenţă - exploataţie agricolă având dimensiunea economică sub 1.999 SO;
b) fermă de semisubzistenţă - exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 2.000-7.999 SO;
c) fermă mică - exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 8.000-11.999 SO;
d) fermă de dimensiune medie - exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 12.000-250.000 SO;
e) fermă mare --exploataţie agricolă având dimensiunea economică peste 250.000 SO.
Producţia standard totală - reprezintă valoarea standard a producţiei brute (SO), determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008.

Muncă, protecţie socială, calificări

Decizia nr. 22/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă fapta angajatorului de a desfăşura activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelaşi cod, atunci când angajatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din acest act normativ, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 24.11.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24.11.2015


În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, stabileşte că fapta angajatorului de a desfăşura activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din această lege, atunci când angajatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din acelaşi act normativ.

Niciun comentariu: