Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2016

Blocarea accesului la YouTube înacalcă drepturile omului

Într-o hotărâre din 1 de cembrie 2015 în cazul Cengiy şi alţii împotriva Turciei Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a hotărât că măsurile luate de autorităţile turce privind blocarea accesului la servicuul de internet YouTube contravine art. 10 din CEDO care protejează dreptuld  expresie.

Buletin legislativ 11.01-15.01

Financiar-fiscal Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016, Guvernul României, În vigoare de la 13.01.2016,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 13.01.2016 Desigur acesta act normativ foarte voluminos poate face obiectul unor largi dezbateri. Într-o perspectivă, actul este dezamăgitor, deoarece nu aduce aşteptatele lămuriri legate de modul de aplicare a impozitului pe clădiri, în principal printr-o definire mai clară a ceea ce înseamnă rezidenţial, nerezidenţial. O anumită clarificare aduce în legătură cu impozitarea contractelor civile. În veniturile din activită ț ile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal (Contractele civile n.n.) sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistra ț i fiscal potrivit legisla ț iei în materie ș i care desfă ș oară activită ț i de produc ț ie, comer ț , prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectu

Lipsa citare părţi. "Părţi" înseamnă exact "părţi"

Conform art. 153 NCPC citarea părţilor este obligatorie, în lipsa citării cauza urmând a se amâna în mod "automat". Este însă greşit ca această normă să fie interpretată extins. Amânarea cauzei intervine numai atunci când nu sunt citate părţile nu şi altţi participanţi la proces. De exemplu, lipsa citării martorului sau expertului nu sunt în sine cauze de amânare a procesului, şi este greşit să se amâne cauza pentru un astfel de motiv.

Un investitor în proprietăţi imobiliare poate fi un fond de investiţii

Soluţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cazul Fiscale Eenheid X NV (C-595/13) venit din Olanda că un fond şi un investitor care investeşte în proprietate imobiliară (nu numai în acţiuni şi alte titluri financiare) poate fi catalogat ca şi fond de investiţii. Mergând mai departe cu interpretarea Curtea arată că o persoană care se ocupă strict de investiţii poate fi catalogată ca manager de fond de investiţii (şi  să beneficieze de scutirile de TVA ce decurg din această situaţie), dar o persoană care se ocupă de administrarea imobilelor în sine nu este un manager de fond de investiţii şi nu poate beneficia de astfel de scutiri.

Buletin legislativ 04.01.16-08.01.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 05.01.2016 Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt: a) persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora; b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele

Solutii legate de exceptia de necompetenţă

Excepţia de necompetenţă poate primi diverse soluţii în funcţie de obiectul ei concret. Dacă excepţia de necompetenţă este respinsă instanţa o respinge prin încheiere. Încheierea nu poate fi atacată decât împreună cu fondul. Dacă se admite excepţia de necompetenţă material sau teritorial, sau dacă se constată că cererea este de competenţa unui organ cu activitate jurisdicţională se pronunţă o hotărâre (care va fi intitulată conform specificului cererii sau gradului de jurisdicţie) prin care se declină competenţa, arătându-se instanţa sau organul de activitate jurisdicţională competent. Hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă se constată că cererea nu este de competenţa instanţelor de judecată (cu excepţia situaţiei când este de competenţa unui organ cu activitate jurisdicţională), sau când se constată că cererea nu este de competenţa instanţelor române se pronunţă o hotărâre de respingere a cererii ca inadmisibilă. Această hotărâre poate fi atacată cu recurs.

Buletin legislativ 14.12.15-31.12.15

Financiar-fiscal Ordinul nr. 2727/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 14.12.2015 Formularele sunt: a) "Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România", b) "Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" Ordinul nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din