Treceți la conținutul principal

Sculptând în timp


Andrei Tarkovski, Sculptând în timp, Nemira 2015


Titlul cărţii are o explicaţie precisă, Andrei Tarkovski, consideră că arta cinematografică are ca obiect specific timpul.  Filmul încapsulează o secvenţă de timp. Desigur, este rolul regizorului să "modeleze" acest timp şi să-l transforme în arta.
Spre surpriza mea, mărturisesc că şi eu am fost victima acestei aprecieri eronate, Tarkovski mărturiseşte în carte că filmele sale sunt departe de orice simbolism, şi că pur şi simplu consideră că este greşit înţeles de cei care încearcă să descifreze simboluri în filmele sale. Tarkovski îşi descrie filmele ca fiind "realiste", cu precizarea că realismul său este unul particular, este aşa cum percepe Tarkovski realitatea, percepţie care, deduc din paginile cărţii, este mai aproape de realitatea unei poezii haiku decât de realitatea rezervată percepţiei comune nouă muritorilor de rând.
Fie că eşti de acord sau nu cu modul în care vede Tarkovski arta cinematografică, nu pot să folosesc altceva decât timpul prezent, căci Tarkovski trăieşte prin filmele sale, se simte sinceritatea autorului. De altfel, acesta chiar încheie cartea cu o astfel de declaraţie, arătând că doreşte să-şi facă cititorul "complice" la filmele sale prin sinceritatea cărţii.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…