duminică, 10 ianuarie 2016

Solutii legate de exceptia de necompetenţă

photo By Shravan Vijayabaskaran, https://unsplash.com
Excepţia de necompetenţă poate primi diverse soluţii în funcţie de obiectul ei concret.

Dacă excepţia de necompetenţă este respinsă instanţa o respinge prin încheiere. Încheierea nu poate fi atacată decât împreună cu fondul.

Dacă se admite excepţia de necompetenţă material sau teritorial, sau dacă se constată că cererea este de competenţa unui organ cu activitate jurisdicţională se pronunţă o hotărâre (care va fi intitulată conform specificului cererii sau gradului de jurisdicţie) prin care se declină competenţa, arătându-se instanţa sau organul de activitate jurisdicţională competent. Hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac.

Dacă se constată că cererea nu este de competenţa instanţelor de judecată (cu excepţia situaţiei când este de competenţa unui organ cu activitate jurisdicţională), sau când se constată că cererea nu este de competenţa instanţelor române se pronunţă o hotărâre de respingere a cererii ca inadmisibilă. Această hotărâre poate fi atacată cu recurs.


Niciun comentariu: