Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din februarie, 2016

Schimbări la nivelul mărcilor europene

Din 23 martie 2016 vor intra în vigoare unele modificări legate de mărcile europene. Unele sunt doar schimbări de nume. Instituţia responsabilă, OHIM, este rebotezată în EUIPO, (the European Union Intellectual Property Office.) Marca europeană se va numi oficial marcă a Uniunii Europene (până acum era, oficial, marcă comunitară) De substanţă, şi foarte importantă, este modificarea privind modul de descriere a produselor sau serviciilor pentru care se înregistrează marca. Dacă până acum indicarea unei clase de produse sau servicii era suficientă, de acum va fi cerut imperativ să se descrie în mod exact pentru ce produse şi servicii se doreşte înregistrarea mărcii. Această cerinţă fusese deja implementată de OHIM pe cale administrativă ca urmare a jursprudenţei europene, dar din acest moment devine reglementare cu puetere de lege. Mărcile mai vechi care nu îndeplinesc această cerinţă au un termen de 6 luni pentru a se realiza conformarea cu noua reglementare. Sunt modificat

Buletin legislativ 08.02.16-12.02.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 08.02.2016 Ordinul nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 08.02.2016 Ordinul nr. 102/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul

CEDO reduce standardele în materie de supraveghere

În cazul Szabò şi Vissy v. Ungaria în care era implicată legislaţia privind supravegherea persoanelor în cadrul măsurilor antiteroriste CEDO a apreciat că astfel de măsuri pot fi justificate în caz de "suspiciune individuală". Până în prezent CEDO se referea la "suspiciune rezonabilă"

Buletin legislativ 01.02.16-05.02.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 02.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 02.02.2016 Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozit

Platforma ODR e gata

Platforma ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) este funcţională din 15 februarie 2016. Această platformă online creată de Comisia Europeană se dorește o interfață "oficială" către sistemele alternative de soluționare a disputelor ce se prevede că vor funcționa pentru a soluţiona problemele consumatorilor, cu ţintă pe comerţul electronic. Toţi comercianţii care practică comerţul electronic sunt datori ca să adauge pe site-ul lor un link către platforma ODR.

Buletin legislativ 25.01.16-29.01.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 371/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 26.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 26.01.2016 Este vorba de formularul 020 şi instrucţiunile de completare Proprietate imobiliară Ordonanţa nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, Guvernul României, În vigoare de la 01.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 29.01.2016 Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clădi

Niciodată nu au termen în cunoştinţă

Sunt două cazuri prevăzute în legislaţie când persoanele citate nu se prezumă că au termenul în cunoştinţă, deşi au fost legal citate anterior: 1. Militarii încazarmaţi, 2. Deţinuţii. Aceştiua trebuie citaţi la fiecare termen indiferent dacă au fost anterior legal citaţi.

Buletin legislativ 18.01.16-22.01.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 20.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20.01.2016 Ordinul nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 18.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 18.01.2016 Sănătate Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modifica