Treceți la conținutul principal

Belles and Whistles: Journeys through Time in Britain's Trains

Andrew Martin, Belles and Whistles:Journeys through Time on Britain's Trains, Profile Books, 2015

Deşi pare greu de crezut, mai sunt astăzi oameni care admiră trenurile şi nu maşinile. Andrew Martin este un astfel de împătimit al trenurilor.

Nu vă lăsați saţi înşelaţi, nu este vorba de un simplu nostalgic. Desigur veţi avea poveşti despre vremuri vechi când călătorii erau trataţi cu servicii de porţelan şi tacâmuri de argint chiar şi la clasa a treia.

Totuși este o poveste şi despre trenurile actuale. Desigur astăzi realitatea e mult mai prozaică. Autorul e conştient că publicul pentru care se ofereau aceste servicii acum aproape 100 de ani, astăzi merge la business sau first class cu avionul. Astăzi trenul e un mijloc de transport de masă.

Dar sunt şi semne bune, care aduc optimism că trenurile nu vor dispare din peisaj. În Marea Britanie,  după decenii de prăbuşire a numărului de călători cu trenul, trendul s-a modificat, se înregistrează creșteri constante. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…