luni, 22 februarie 2016

Buletin legislativ 08.02.16-12.02.16


photo by Andrew Ridley, unsplash.com
Financiar-fiscalOrdinul nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 08.02.2016Ordinul nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 08.02.2016Ordinul nr. 102/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 09.02.2016Ordinul nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 11.02.2016Ordinul nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 08.02.2016Ordinul nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 08.02.2016Ordinul nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 08.02.2016Ordinul nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 08.02.2016Ordinul nr. 104/2016 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 08.02.2016Proprietate imobiliarăOrdinul nr. 117/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate,  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI, Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 08.02.2016De exemplu extrasul de carte funciară are ca termen de eliberare 2 zile lucrătoare, o zi în regim de urgenţă. Trebuie reţinut că data depunerii cererii nu intră în calcul.Decizia nr. 841/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Curtea Constituţională, Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 12.02.2016Constată că prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sunt constituţionale în măsura în care nu permit restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor care intră sub incidenţa acordurilor încheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie enumerate în anexa nr. 1 a Legii nr. 10/2001.
Niciun comentariu: