vineri, 5 februarie 2016

Buletin legislativ 18.01.16-22.01.16 Photo by jesse orrico, unsplash.com
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 20.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20.01.2016

Ordinul nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 18.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 18.01.2016

Sănătate

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, Ministerul Sănătăţii - MS, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS, În vigoare de la 20.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 20.01.2016

Proceduri judiciare

Decizia nr. 33/2015 privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 475/35/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 19.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 19.01.2016

Stabileşte că, în aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluţionarea plângerii împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea penală poate dispune admiterea plângerii şi schimbarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală în soluţia de clasare, atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept care atrag ca şi consecinţă imediată pronunţarea unei soluţii de clasare.

Decizia nr. 25/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 şi art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 20.01.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 20.01.2016

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 şi art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală stabileşte:
Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea formulată de inculpat împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar este definitivă.


Niciun comentariu: