Treceți la conținutul principal

Suveranii României. Monarhia, o soluție?


Lucian Boia, Suveranii României. Monarhia, o soluție?, Humanitas, 2014Cartea e o trecere în revistă, fără pretenții că ar putea epuiza subiectul, a celor 4 regi ai României. Dincolo de can-can-uri monarhice (la modă, fără îndoială), Lucian Boia vrea să marcheze care este semnificația istorică a monarhiei pentru România.  Cu ce a fost diferită România prin faptul că a avut pe acești monarhi? Cum au marcat ei istoria, mai ales cu referire la istoria duratelor lungi?

Concluzia nu putea să fie decât nuanțată. Cu note pozitive, dar și negative. În definitiv nu au fost cu totul decât vreo 80 de ani. România s-a făcut în primul rând pe sine însăși, dar nu e de neglijat că în perioada modernizării a avut șansa unor monarhi care au știut să susțină acest impuls spre lumea modernă. Monarhii au fost și ei oameni, și pe măsură ce familia regală, venită din Germania, s-a autohtonizat, aceștia se poate spune că nu au fost nici mai buni nici mai răi decât națiunea care le-a fost dat să conducă.

În fine, poate cea mai importantă contribuție a monarhiei este cea adusă prin funcția sa mitologică. Imagine a unor aspirații încă este capabilă să miște și astăzi energii, deși puțin mai cred în mod serios că România va redeveni monarhie. Și dacă nu cu vechea familie regală, care pare să nu mai trezească interes dincolo de persoana lui Mihai I, poate cu prințul Charles, propun unii, că tot îi place Transilvania, are ascendență în familia lui Vlad Țepeș, și pare un aranjament bun pentru prinț din moment ce șansele sale de a mai fi vreodată rege al Marii Britanii arată din ce în ce mai palide.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…