Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2016

Bultin legislativ 21.03.16-25.03.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 378/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP Pentru a beneficia de amnistia fiscală privind accesoriile până la 31 martie2016   trebuie achitat debitul principal. Societăţi Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 23.03.2016, În vigoare de la 23.03.2016 Prezentul regulament se aplică de către următoarele categorii de entităţi, denumite în continuare entităţi reglementate: a) societăţi de servicii de investiţii finan

CEDO mai binevoitoare cu site-urile

După ce în speţa Delfi vs Estonia CEDO stabilise că administratorul unui site este responsabil pentru conținutul comentariilor postate de utilizatorii acelui site, iată că într-o nouă speţă, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete and Index.hu Zrt v. Ungaria, sesizată cu o problemă similară, s-a dovedit ceva mai înţelegătoare. Arătănd că nu abdică de la principiul stabilit în speţa Delfi, totuși nuanțează această soluţie. Sunt aduse în discuţie criterii suplimentare care trebuie verificate în cazul în care se doreşte angajarea răspunderiia dministratorului site-ului. 1. Contextul şi conținutul comentariilor. Interesantă este sublinierea că vulgaritatea nu este neaparat un criteriu prin care se poate aprecia că s-a depăşit limita libertăţiid e exprimare. Curtea chiar constată că stilul acestor comentarii aparţine registrului de jos şi prin urmare vulgaritatea în acest context are un impact scăzut. 2.  Trebuie analizată posibilitatea de a fi tras la răspundere autorul comentariilor

Buletin legislativ 14.03.16-18.03.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 18.03.2016, În vigoare de la 18.03.2016 Ordinul nr. 319/2016 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 18.03.2016 Diverse Ordinul nr. 291/2016 privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare, Ministerul Sănătăţii – MS, Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 18.03.2016 Proceduri judiciare Decizia nr. 51/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 14.03.2016, În vigoare de la 14.03.2016 Constată că sintagma "ori de alt

Intarzie avionul. Si angajatorul poate cere despagubiri

Daca angajatii dumneavoastra intarzie in deplasarilor lor din cauaza întârzierilor curselor aeriene, si angajatorul poate cere despagubiri, Asa a a dispus Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cazul C-429/14; Air Baltic Corporation AS v Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Totusşi despăgubirea e limitată la 5000 de euro aproximativ, conform Conventiei de la Montreal din 1999.

Buletin legislativ 29.02.16-11.03.16

Achiziții publice Legea nr. 20/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Emitent: Parlamentul României. În vigoare de la 10.03.2016. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 07.03.2016. Până în anul 2018 gradual procedurile de achiziţii publice trebuie să se realizeze 100% prin mijloace electronice. Proprietate imobiliară Legea nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Emitent: Parlamentul României. În vigoare de la 11.03.2016., Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 08.03.2016 Legea introduce o nouă obligație pentru președintele asociației care trebuie să afișeze lunar, , modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcu