joi, 3 martie 2016

Buletin legislativ 15.02.16 - 19.02.16


photo by pierre rougier, unsplash.com
Achiziţii publice

Hotărârea nr. 66/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Guvernul României,În vigoare de la 25.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 15.02.2016,

Aduce mai multe clarificări în domeniul achiziţiilor publice. Una foarte importantă este cea a tratării abaterilor tehnice minore (erori), în sesnul că ofertele nu mai pot fi descalificate motivat doar din motive de erori din documentaţie.

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică ce au la bază erori materiale evidente şi care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte. O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei iniţiale în următoarele situaţii:

a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;

b) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul ofertanţilor;

c) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială;

d) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe."

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 19.02.2016

Fonduri europene

Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 19.02.2016

Niciun comentariu: