Treceți la conținutul principal

Metroland

Julian Barnes, Metroland, Nemira, traducator Mihai Moroiu, 2014

Este o carte mai veche a lui Julian Barnes, când încă nu era obsedat de viaţa ca experienţă inevitabil eşuată raportat la idealul universului perfect. Sau poate ca da, dar nu recunoastea inca asta.
E un roman axat pe experienta unor adolescenti / tineri din suburbiile  burgeze ale Londrei. Unde
Christopher Lloyd, care îşi spune povestea la persoana întâi, şi prietenul său Toni se simt speciali, preocupaţi de idei înalte, şi dispreţuiesc valorile burgheze.
Citind Metroland am înţeles de ce nu manifest entuziasmul sincer sau prefabricat a atâtor critici literari de la noi pentru "Romanul adolescentului miop"de Mircea Eliade. Nu, fandoselile de adolescenţă în legătură cu preocupările intelectuale nu sunt decât experienţe de adolescent. Cu nimic mai bune sau mai puţin bune decât experienţele adolescentului care a bătut mingea. Validarea urmează atunci când se depăşeşte vârsta experienţelor. În maturitatea care poate e departe de idealul ideilor absolute, dar e singura formă de împlinire a existenţei. Fuga într-un absolut himeric nu e niciodată o soluţie.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…