Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2016

Si un pic de amuzament....

Buletin legislativ 18.04.16-22.04.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 18.04.2016 Ordinul nr. 1196/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 21.04.2016, Ordinul nr. 1195/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 21.04.2016 Ordinul nr. 1189/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, , Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 22.04.2016 Ordinul nr. 1190/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dov

Date personale. Operator

Obligaţiile prevăzute de legislaţie cu privire la prelucrarea datelor personale revin unei persoane identificate în legislaţie ca „operator” (în engleză e folosită terminologia mult mai sugestivă „data controller”). Operator este orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Deci oricine poate fi un operator inclusiv o persoană fizică. Uneori operatorul poate fi reprezentat de o asociere de persoane. De exemplu o echipă de fotbal şi un sponsor al acesteia demarează o campanie de marketing privind pe suporterii echipei care sunt în acelaşi timp potenţiali clienţi ai sponsorului, strângând date despre aceştia. Prin contractul care reglementează campania cele două entităţi, echipa şi sponsorul pot conveni în comun să gestioneze datele personale astfel colectate. Operatorul de date pers

Buletin legislativ 11.04.16-15.04.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12.04.2016 Ordinul nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12.04.2016 Ordinul nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depus

Imobilele se vând prin act autentic. De când?

Uneori ca avocat trebuie să faci istorie juridcă, mai ales când se dezgroapă drepturi vechi şi încâlcite. Astăzi este luat ca un lucru luat ca firesc că imobilele se vând prin acte încheiate în formă autentică. Totuşi, trebuie ţinut seama că lucrurile nu au stat întotdeuana aşa. În rândurile următoare mă refer la situaţia din Vechiul Regat, pentru că Transilvania şi Bucovina au avut un regim juridic aparte. Codul civil 1865 nu prevedea obligaţia formei autentice. Simplul acord de voinţă exprimat în scris era suficient pentru a se face transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil. Obligaţia de a se întocmi un act autentic apare abia în 1950, prin Decretul nr. 151/1950  şi se referea exclusiv la înstrănările de terenuri agricole. Tot în 1950 dar prin Decretul nr. 221/1950 se introduce obligaţia actului autentic pentru terenurile din capitală şi comunele învecinate.  Aceste comune erau: Baneasa, Chiajna cu satul Dudu, Colentina cu satele: Colentina, Plumbuita, Tei,

Buletin legislativ 04.04.16-08.04.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 1110/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 06.04.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 06.04.2016 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/o, şi «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»; 257 «Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/d.d.o." Protecţia consumatorilor Legea nr. 51/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, Parlamentul României, În vigoare de la 09.04.2016, Monitorul