miercuri, 11 mai 2016

Buletin legislativ 03.05.16-06.05.16

photo by Demi Kwant, unsplash.com


Financiar-fiscal
Ordinul nr. 1486/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 03.05.2016

Muncă protecţie socială, calificări
Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, Parlamentul României, În vigoare de la 07.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 05.05.2016

Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, Parlamentul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 05.05.2016

Transporturi
Ordinul nr. 148/61/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, În vigoare de la 05.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 05.05.2016
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documente rezultă că persoana care solicită înmatricularea a realizat achiziţia intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziţionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă documentele arătate mai sus aceasta trebuie să depună, după caz:
a) formularul «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport», prevăzut de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport» şi «Certificat», precum şi a procedurii de eliberare a acestora; sau
b) formularul «Certificat», prevăzut de ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport» şi «Certificat», precum şi a procedurii de eliberare a acestora."

Niciun comentariu: