joi, 5 mai 2016

Buletin legislativ 25.04.16-29.04.16

photo by Fabian Blank, unsplash.com
Financiar-fiscal
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, Parlamentul României, În vigoare de la 13.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 28.04.2016
Procedura dării în plată se aplică persoanelor fizice, cu credite până în valoare de 250.000 euro, indiferent de data încheierii contractului de credit, pentru credite imobiliare (intră aici şi cele pe renovări de imobile). Regulile se aplică şi codebitorilor.
Nu sunt incluse creditele din programul „Prima casă”.
Procedura constă prin somarea creditorului, somaţie făcută prin executor, avocat, sau notar de a se prezenta pentru încheierea actelor de transfer a proprietăţii asupra imobilului cu care s-a garantat creditul către creditor în schimbul stingerii datoriei. Dacă creditorul refuză, debitorul se poate adresa instanţei care va pronunţa o hotărâre judecătorească care va constata transferul proprietăţii şi stingerea datoriei.
Creditorul poate contesta propunerea de dare în plată în termen de 10 zile care curge de la data somaţiei făcută de debitor.
Pe parcursul procedurilor orice acţiuni împotriva debitorilor sunt suspendate.

Ordinul nr. 1193/2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 25.04.2016

Fonduri europene
Ordinul nr. 534/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.2 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, Ministerul Fondurilor Europene – MFE, Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 27.04.2016

Achiziţii publice
Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, Parlamentul României, În vigoare de la 27.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 27.04.2016

Diverse
Norma nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 27.04.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 27.04.2016

Norma 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 28.04.2016

Ordinul nr. 26/36/542/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, Ordinul nr. 36/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI, Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 28.04.2016Niciun comentariu: