Treceți la conținutul principal

Mama si sensul vietii


Irvin D. Yalom, Mama si sensul vietii, traducere Dana Ligia Ilin, Humanitas, 2011

Irvin D. Yalom probabil este cel mai bun psiholog la scris literature. Am remarcat deja la el Solutia Schopenhauer. De data aceasta "mama si sensul vietii" e o colectie de povestiri, toate foarte concentrate pe teme ale realtiei psiholog - pacient.

Cea mai frumoasa este fara indoiala povestea care da titlul.

Eu o sa va dau doar cateva fragmente:

" - Dar, mama, nu înfrunți singurătatea. Ai rămas cu mine. Nu mă părăsești. Bântui prin gândurile mele. Prin visele mele.
- Nu, feciorașule.
Feciorașule: n-am mai auzit vorba asta de cincizeci de ani, uitasem că așa îmi ziceau adesea ea și tata.
- Nu e cum crezi tu, feciorașule, continuă ea, sunt unele lucruri pe care nu le pricepi, unele pe care le-ai priceput pe dos. Știi visul ală, cu mine care stau în mulțime și mă uit la tine care ești în vagonet și fluturi brațele către mine, și mă chemi, și mă întrebi cum te descurci în viață?
- Da, sigur că-mi amintesc visul meu, mama. Acolo au început toate astea.
- Visul tău? Asta vreau să-ți spun. Asta e greșeala, Oivin - crezi că eu eram în visul tău. Visul acela nu era visul tău, feciorașule. Era visul meu. Și mamele au vise.”

 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…