duminică, 8 mai 2016

Neutralitatea internetului

photo by Taduuda, unsplash.com
Aproape neobservat  atrecut la noi evenimentul intrării în vigoare începând cu 30 aprilie 2016 a Regulamentului (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniuni.
Este regulamentul cu aplicare imediată pe teritoriul Uniunii Europene destimnat să asigure neutralitatea internetului. La nivel d eprincipii lucrurile sună bine.
Totuşi excepţiile sunt de cel mai mare interes.
De exemplu  "furnizorii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv furnizorii de servicii de acces la internet și furnizorii de conținut, aplicații și servicii au libertatea de a oferi servicii, altele decât serviciile de acces la internet, care sunt optimizate pentru conținut, aplicații sau servicii specifice sau o combinație a acestora, în cazul în care optimizarea este necesară pentru a îndeplini cerințele pentru un anumit nivel de calitate al conținutului, aplicațiilor sau serviciilor.
Furnizorii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv furnizorii de servicii de acces la internet pot oferi sau facilita astfel de servicii numai în cazul în care capacitatea rețelei este suficientă pentru a le furniza în plus față de orice servicii de acces la internet furnizate. Astfel de servicii nu pot fi utilizate sau oferite ca înlocuitor pentru serviciile de acces la internet și nu afectează disponibilitatea sau calitatea generală a serviciilor de acces la internet pentru utilizatorii finali."
În mod practic cine va putea să monitorizeze dacă furnizorii de servicii aplică această prevedere de excepţie în condiţiile prevăzute de Regulament?


Niciun comentariu: