Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2016

Buletin legislativ 21.06.16-24.06.16

Financiar-fiscal Ordinul nr. 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 24.06.2016 Ordinul nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 24.06.2016 Ordinul nr. 1863/2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial,

Adresa IP face parte din datele personale?

Asa s-ar părea în opinia Avocatului General al Curţii Europene de Justiţie. În cazul C-582/14 Patrick Breyer v Germany acesta a opinat că o adresă IP dinamică, chiar dacă nu identifică în mod direct un utilizator, totuşi, furnizorul de servicii d einternet dispune şi de alte informaţii care pot conduce la identificare autilizatorului. Dacă această opinie va fi reţinută de către Curtea de Justiţie europeană, atunci va avea impact asupra modului în care furnizorii de servicii vor putea stoca informaţiile despre adresele de IP ale utilizatorilor.

Buletin legislativ 13.06.16-17.06.16

Diverse Hotărârea nr. 410/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare, Guvernul României, În vigoare de la 15.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 15.06.2016 Hotărârea nr. 409/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune, Guvernul României, În vigoare de la 15.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 15.06.2016

Nu platesti redeventa la OGC? Este delict civil

 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C-572/14, răspunzâd unei întrebări preliminare venite din Austria, a stabilit că neplata redevenţei către organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor sau drepturi conexe atrage răspunderea delictuală. Chestiunea are mari implicaţii pe planul competenţei instanţei, căci în acest caz instanţa de la sediul organismului este competentă, inclusiv în litigii cu element de extraneitate.

Buletin legislativ 06.06.16-10.06.16

Achiziţii publice Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 06.06.2016 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 06.06.2016 Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ac