Treceți la conținutul principal

Cetăţi transilvane -Cisnădioara


Pentru că tot aţi vizitat Sibiul, trebuie să mergeţi şi la Cisnădioara. E aproape de tot, ieşiţi din Sibiu cu maşina pe lângă Muzeul Astra, şi după un drum scurt prin locuri frumoase ajungeţi. Dacă e vreun loc care merită numele de gură de rai atunci sigur acela e Cisnădioara.  Ascunsă între văi la poalele munților e un loc de o rară frumusețe. Ajunsă celebră prin preferinţa mărturisită a preşedintelui Iohannis, daţi fuga să vedeți înainte ca locul să fie distrus de dezvoltarea imobiliară haotică, care deja se face simţită.
Principala atracție este biserica fortificată. Strategic amplasată pe un deluşor izolat, biserica are o vârstă venerabilă, fiind deja atestată la 1200.
Fortificată şi în sensul că e bine închisă cu lacăt, şi nici o informație nu e disponibilä unde veți găsi cheia ce vă permite să intrați în cetate. Doar niște căţei simpatici ne-au servit drept gazde, dar era evident că nu ne puteau ajuta în problema cheii oricât ar fi dat din coadă.
Până la urmă am avut noroc cu un grup de turiști germani, al căror ghid era mai priceput în descâlcirea misterelor turismului românesc și astfel am putut intra în cetate.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…