duminică, 5 iunie 2016

Date personale. Ce sunt?

photo by Hannah Morgan, unsplash.com
Potrivit legii (677/2001) datele cu caracter personal sunt orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
A fi identificabil include şi situaţii când identificarea este indirectă. Dacă ţineţi un sistem de microfişe despre persoane unde persoanele nu sunt numite ci identificate doar printr-un cod, dar separat există un sistem prin care fiecare cod este atribuit unei persoane, atunci persoanele sunt identificabile. Aceasta este important de reţinut raportat la modul cum sunt construite bazele de date electronice, care de cele mai multe ori sunt construite pe indecşi. Faptul că indexul nu este un nume de persoană, aceasta nu înseamnă că persoanele nu pot fi identificate, atât timp cât indexul poate fi atribuit unei persoane.
Legea nu protejează datele personale în sine, ci se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal Aceasta reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
După cum se poate observa din definiţie protecţia datelor personale depăşeşte sfera prelucrărilor automate cu ajutorul computerelor. Un sistem de dosare despre persoane indexate într-o manieră oarecare care permite să se găsească informaţia, ţinute pe un raft, reprezintă o prelucrare de date personale, atât timp cât pe baza lor pot fi identificate date despre persoanele respective.
Cele mai obişnuite sunt dosarele de personal pe care le strâng angajatorii despre angajaţii lor. Sunt dosare indexate după numele fiecărui angajat, ţinute într-o arhivă în dosare materiale (nu electronic).

Niciun comentariu: