duminică, 19 iunie 2016

Nu platesti redeventa la OGC? Este delict civil

photo by Eddy Klaus, unsplash.com Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul C-572/14, răspunzâd unei întrebări preliminare venite din Austria, a stabilit că neplata redevenţei către organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor sau drepturi conexe atrage răspunderea delictuală. Chestiunea are mari implicaţii pe planul competenţei instanţei, căci în acest caz instanţa de la sediul organismului este competentă, inclusiv în litigii cu element de extraneitate.

Niciun comentariu: