Treceți la conținutul principal

Buletin legisllativ 27.06.16 - 02.07.16

photo by João Silas, unsplash.com
Financiar-fiscal
Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Guvernul României, În vigoare de la 30.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 30.06.2016
Este introdusă scutirea pentru impozitul pe venit pentru activitatea de cercetare și scutirea la impozitul pe venit pentru darea în plată.
Ordinul nr. 135/2016 privind aprobarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc – ONJN, Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 28.06.2016

Protecția mediului
Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Guvernul României, În vigoare de la 30.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 30.06.2016  
Sunt reglementate noi cuantumuri ale taxelor privind neîndeplinirea obiectivelor privind colectarea deșeurilor pe diverse categorii. Este reglementată mai bine răspunderea agenților economici autorizați să preia răspunderea pentru colectarea deșeurilor în caz de neîndeplinire a obiectivelor.
Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Guvernul României, În vigoare de la 30.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 30.06.2016  

Piața de capital
Ghidul privind măsuri alternative de performanţă din 17.06.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 28.06.2016

Muncă, protecție socială, calificări
Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, Guvernul României, În vigoare de la 29.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 29.06.2016
A fost eliminată condiția plății restanțelor la plăți datorate bugetelor locale pentru a beneficia de alocație.

Diverse
Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Guvernul României, În vigoare de la 30.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 30.06.2016
Sunt edictate reguli care să simplifice procedura de întocmire a actului de naștere și certificatului de naștere, mai ales pentru situații în care lispsesc acte de identitate ale părinților.
Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Guvernul României, În vigoare de la 30.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 30.06.2016
Este ordonanața care impune ca, în viitor, cazierul judiciar să fie solictat de către autoritați, direct de la serviciile de evidență, fără a mai solicta petentului să depună el însuși cazierul judiciar. De asemenea, copia cărții d eidentitate se poate depune și electronic. Autoritățile pot certifica ele însele copii ale actelor necesare pentru emiterea altor acte. Amenzile se vor putea plăti și prin mijloace electronice.


Proceduri judiciare
Decizia nr. 8/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în referire la obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi ori aceasta a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit sau de către debitor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 28.06.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 28.06.2016
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. 1 şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi ori cererea a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit sau de către debitor.
Decizia nr. 5/2016 privind examinarea Sesizării nr. 16.504/3.010/III-5/2015 din data de 23 februarie 2016 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ,  În vigoare de la 01.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 01.07.2016
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare stabileşte că:
În cazul inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal, instanţa de judecată nu poate dispune prelevarea probelor biologice pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…