Treceți la conținutul principal

Identitatea la control

Nu cred că este cineva care să nu fi intrat în vreo clădire de birouri și să nu fi fost în situația în care un cerber plin de zel să vă ceară buletinul și să vă chestioneze ce căutați acolo.
Autoritatea din Cehia responsabilă de protecția datelor personale s-a gândit să emită o opinie asupra ce e permis și ce nu pentru astfel de situații. Cum e o situație extrem de uzuală cred că e de interes ce interpretări s-au emis.
În primul rând se consideră că este legitim în scopuri de protecție a proprietății private să se ceară unele informații despre persoanele care pătrund într-un spațiu  care nu este public prin definiție (cum e o clădire de birouri). În acest scop se poate cere numele, scopul vizitei și eventual numele persoanei care este vizitată.
Însă se atrage atenția că a se solicita alte informații excede scopului legitim al proprietății private. În niciun caz nu se pot face copii ale unor documnete de identitate sau nu se pot reține pentru prelucrare alte informații despre persoană.
Datele obținute nu se pot utiliza pentru a se supraveghea activitatea angajaților. Mai mult, aceste date trebuie șterse în câteva săptămâni deoarece nu este legitimă păstrarea lor pe perioade lungi de timp, pentru că excede scopului privind protecția proprietății.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris