Treceți la conținutul principal

Răspunderea în domeniul concurenței pentru fapta angajatului sau terțului subcontractor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în speța VM Remonts (cauza C 542/14) a avut ocazia să puncteze câteva lucruri legate de răspunderea copaniilor pentru încălcarea regulilor privind concurența în cazul faptelor unor angajați sau terți subcontractori.
În ce privește angajații Curtea este tranșantă: niciun argument nu poate fi primit pentru a scuti de răspundere o companie față de fapta angajatului său, fie și dacă s-ar invoca situația în care angajatul ar acționa împotriva instrucțiunilor primite din partea conducerii.
În ce privește terții subcontractori urmează a se verifica dacă:
- dacă terțul este într-adevăr un subcontractor independent. Dacă nu este independent, compania va răspunde pentru actele acelui subcontractor.
- dacă actele terțului au fost susține de acte ale companiei însăși.
- dacă compania nu putea să prevadă comportamentul anticoncurențial al terțului subcontractor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris