miercuri, 3 august 2016

Răspunderea în domeniul concurenței pentru fapta angajatului sau terțului subcontractor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în speța VM Remonts (cauza C 542/14) a avut ocazia să puncteze câteva lucruri legate de răspunderea copaniilor pentru încălcarea regulilor privind concurența în cazul faptelor unor angajați sau terți subcontractori.
În ce privește angajații Curtea este tranșantă: niciun argument nu poate fi primit pentru a scuti de răspundere o companie față de fapta angajatului său, fie și dacă s-ar invoca situația în care angajatul ar acționa împotriva instrucțiunilor primite din partea conducerii.
În ce privește terții subcontractori urmează a se verifica dacă:
- dacă terțul este într-adevăr un subcontractor independent. Dacă nu este independent, compania va răspunde pentru actele acelui subcontractor.
- dacă actele terțului au fost susține de acte ale companiei însăși.
- dacă compania nu putea să prevadă comportamentul anticoncurențial al terțului subcontractor.

Niciun comentariu: