Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din septembrie, 2016

Cadastrul chiar gratis

Cum programul național de cadastru și carte funciară merge cu motoarele turate, și totul trebuie să fie gratis , s-a pus la punct procedura după care notarii vor emite certificatele de mosștenitor necesare, prin Ordinul nr. 1125/2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI, Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 28.09.2016.

Semnal 21.09.16

Veniți la covrigi calzi.... sau congelați. De preparatele congelate se ocupă Ordinul nr. 183/2016 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC, Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 20.09.2016. Operatorii economici care comercializează către populaţie pâine, produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, precum şi unităţile de restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate au obligaţia de a informa consumatorii prin afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea, după caz, pe un afiş, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori altele asemenea, ce însoţesc produsul, cu menţiunea "produs/din produs decongelat". Cum toată lumea are mași

Semnal 19.09.16

Dacă vreți să știți cum se acordă scutirea de impozit pentru activitatea de cerecetare t rebuie să cititți Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice - MFP, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, În vigoare de la 16.09.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 16.09.2016 În ordin sunt detaliate actele necesare pentru aprobarea scutirii de impozit. a) actul constitutiv sau, după caz, documentele de înfiinţare ale angajatorului; b) organigrama angajatorului cu evidenţierea structurii de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. a); c) copia diplomei de licenţă sau a actului echivalent, certificată pentru conformitate cu orig

Administratorul unui hotspot Wi-Fi nu raspunde pentru incalcarea drepturilor de autor

Administratorul unui hotspot Wi-Fi nu raspunde pentru incalcarea drepturilor de autor. Așa zice Curtea de Justiție a Uniunii Europene în mult așteptata decizie din cazul C-484/14, Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH. Decizia a fost așteptată cu emoție, după ce, cu puțin timp înainte, aceeași curte se pronunțase în sensul că proprietarul unui imobilului în care funcționa un magazin răspunde pentru încălcarea unor drepturi de marcă de care era direct responsabil magazinul respectiv.

Hyperlinkul la răscruce

În cazul GS Media v Sanoma Media Netherlands and Others (C-160/15) Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre importantă în ceea ce privește utilizarea hyperlink-uri către altă pagină web. Deși în alte hotărâri constatase că adăugarea unui hyperlink către altă pagină nu reprezintă o comunicare publică către un public nou, deci nu constituia o încălcare a dreptului de autor, acum a introdus o nuanță. În cazul în care publicarea inițială este o publicare fără drept, făcută cu încălcarea dreptului de autor al altei persoane, Curtea a apreciat că trebuie analizată și poziția bunei credințe a celui care publică un hyperlink pe site-ul său. În acest sens a arătat că dacă pentru un site fără scop lucrativ se poate prezuma că cel care publică un hyperlink către un material de pe un site terț nu are de unde să cunoască dacă publicarea inițială este una autorizată, sau, dimpotriă, una care încalcă drepturile de autor, în cazul site-urilor comeciale prezumția este socotită

Semnal 12.09.16

Măsurile asiguratorii dispuse de ANA F sunt detaliate în Ordinul nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare, ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 09.09.2016 Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii se întocmeşte de către organul fiscal competent, când există pericolul ca debitorul  să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

Loteriile publicitare

Mulți oameni întreabă dacă pentru concursurile publictare (loteriile publictare - concursuri la care participi în legătură cu vreo promoție campanie publictară etc.) trebuie să ceară avizul autorităților. E drept că sunt pe net o mulțime de informații cum că ar fi necesar. Răspunsul este nu. La un moment dat s-a introdus o astfel de obligație, de aici multitudinea de articole de pe net care anunță această obligație. Însă legiuitorul a revenit și prin Legea nr. 335/2015 a adus o modificare art. 3 din OUG 77/2009 și a exceptat acest loteriile publicitare de la obligația de a obține un aviz.

Semnal 06.09.2016

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Guvernul României, În vigoare de la 05.09.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 05.09.2016 După marele scandal cu scutirea de impozite locale pentru veterani și alți năpăstuiți s-a dat și Ordonanța de rigoare. Scutire din nou. Însă numai pentru casa de domiciliu.

Semnal 05.09.2016

Și cum incendiile ne bântuie (?!)  desigur aveam nevoie de Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă din 25.08.2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI, în vigoare de la 01.09.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01.09.2016. Aviz de securitate la incendiu, autorizație de securitate la incendiu, scenariu de securitate, adică birocrație cât cuprinde. Aș vrea să văd și eu o statistică, dacă au scăzut vreodată numărul de incendii datorită avizelor și autorizațiilor emise. Se încearcă să se pună capăt problemelor create de aceste organizații în domeniul colectării și tratării deșeurilor. Să vedem dacă inventarea de noi hârtii și planuri va rezolva problema. Eu sunt sceptic. Procedura şi criteriile de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective din 20.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, În vigoare de la 02.09.2016, Mon