luni, 5 septembrie 2016

Semnal 05.09.2016Dawn Armfield, unsplash
Și cum incendiile ne bântuie (?!)  desigur aveam nevoie de Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă din 25.08.2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI, în vigoare de la 01.09.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01.09.2016.

Aviz de securitate la incendiu, autorizație de securitate la incendiu, scenariu de securitate, adică birocrație cât cuprinde. Aș vrea să văd și eu o statistică, dacă au scăzut vreodată numărul de incendii datorită avizelor și autorizațiilor emise.

Se încearcă să se pună capăt problemelor create de aceste organizații în domeniul colectării și tratării deșeurilor. Să vedem dacă inventarea de noi hârtii și planuri va rezolva problema. Eu sunt sceptic.
Procedura şi criteriile de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective din 20.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, În vigoare de la 02.09.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 02.09.2016.

Organizațiile colective de preluare a responsabilității au nevoie acum de un plan de operare, pentru a putea funcționa legal.

Și pentru că trebuie transpuse directivele 2013/34/UE și 2014/95/UE a fost dat  Ordinul nr. 1938/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, Ministerul Finanţelor Publice – MFP,  Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 02.09.201.

Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activităţile specifice.

În acest caz filialele sunt scutite de a mai face declarația.

Niciun comentariu: