Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din noiembrie, 2016

Semnal 27.11.2016

Deoarece legislația în domeniul proprietăților imobiliare e stufosă și contradictorie Instanța supremă se străduiește să mai lămurească lucrurile. Așa face în Decizia nr. 24/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Giurgiu - Secţia civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 şi art. 16 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.248 şi art. 1.251 din Codul civil şi art. 15 alin. (2) din Constituţia României, ICCJ, Monitorul Oficial,

Cercetare disciplinara - Model decizie numire comisie

Antet angajator Decizia nr. …. din ….. _________________, în calitate de ________________________________, împuternicesc pe  __________________________ __________________________ să desfășoare cercetarea disciplinară a doamnei/domnului ________________, având funcția de ________________ în _____________________________ Cercetarea disciplinară se va referi la faptele semnalate prin _____________________, întocmit de _____________________________. Persoanele împuternicite să desfășoare cercetarea disciplinară vor stabili data convocării doamnei/domnului ________________pentru cercetare disciplinară, vor comunica convocarea, vor proceda la cercetarea faptelor și vor face recomandări privind necesitatea aplicării unei sancțiuni, dacă este cazul. Angajator, Semnătura

Semnal 22.11.2016

Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, Intră în vigoare în 6 luni de la publicare, Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 21.11.2016 „Art. 2. - (1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligaţi să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare. (2) Aceste măsuri se desfăşoară conform ierarhiei de prevenire a generării deşeurilor alimentare, astfel: a) măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia, comercializarea, ajungând până la consumatorul final, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare; b) măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform legislaţiei în vigoare; c) măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, către entităţi, de

Să facem afaceri în Hong Kong - Semnal 18.11.2016

Cei interesați de recuperarea proprietăților imobiliare confiscate de regimul comunist trebuie să cunoască Decizia nr. 25/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2.078/104/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 14.11.2016. Bunurile care pot fi oferite în compensare sunt terenurile, cu sau fără construcţii, şi construcţiile finalizate sau nefinalizate, indiferent de categoria în care se încadrează imobilele pentru care s-a formulat notificarea în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 12 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind aplicabile. Consumatorii trebuie să țină seama că au noi posibilități pentru folosirea cardului bancar. Legea nr. 209/2016 pentru modificar

Țigara electronică, la control - Semnal 14.11.2016

De semnalat două legi care instituie reguli noi privind punerea pe piață a unor produse și care pot fi privite ca reguli de protecție a consumatorilor. Prima este Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, În vigoare de la 11.05.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 11.11.2016. Publicitatea la înlocuitorii de lapte materne este practice interzisă. A doua este Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. În vigoare de la 10.12.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 10.11.2016 Țigările aromate sunt interzise integral. Este reglementată activitatea de vânzare la distanță a produselor din tutun și țigaretele electronice. Vânzarea din străinătate spre România prin intermediul sistemelor de vânzare la distanță este interzisă.

Nimic despre Trump - Semnal 09.11.16

În domeniul fiscal   e bine de știut de Ordinul nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 08.11.2016.   Grupul fiscal unic facilitează ca un grup de personae, care juridic sunt distincte, să acționeze ca un unic contribuabil din punct de vedere al TVA. Practic dacă e vorba de un grup de firme care unele au TVA de dedus cu precădere, iar altele au TVA de plătit către buget, acestea pot să raporteze ca un contribuabil unic și să facă compensări între ele, plătind numai ce rămâne. Merită ca să nu se mai stea cu mâna întinsă la rambursări, când pe o altă firmă se înregistrează sume mari de plată. Teoretic e o facilitate. Cum însă la noi e „haiducie” în materie de TVA mă îndoiesc că se vor găsi prea mulți doritori.   E bine să știți și de Ordinul nr. 3140/2016

Dreptul de retragere și cluazele de indexare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cazul case C-326/14, a pronunțat o hotărâre interesantă pentru dreptul consumatorilor. Într-o chestiune preliminară venită din Austria s-a pus problema dacă o modificare a tarifelor de către o companie de telecom poate declanșa dreptul de retragere din contract pentru consummator, în condițiile în care modificarea de tarif este motivată de o clauză de indexare, prevăzută în contractual inițial încheiat între companie și consumatori. Curtea a apreciat că scopul normelor din domeniul drepturilor consumatorilor nu este acela de a crea mecanisme de opoziție la modificările contractuale, ci de a asigura că consumatorul acționează în mod informat, conștient de consecințele actelor sale. Prin urmare, în măsura în care consumatorul a fost informat de la început asupra condițiilor acestei „indexări” conform unor reguli obiective și transparente, modificarea tarifului nu poate fi considerat ca o modificare care ar declanșa dreptul consumatoru

Semnal 03.11.2016

În domeniul proprietăților imobiliare trebuie ținut seama că a apărut o lege cu modificări privind Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 01.11.2016. Modificările sunt diverse. Ca exemplu, dreptul de proprietate asupra construcţiilor urmează a se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcţiei, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale competentă, care să confirme situaţia juridică actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. În domeniul relațiilor de muncă e de reținut Dec

Semnal 01.11.2016

Acţiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă sunt imprescriptibile spune Decizia nr. 13/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă în dosarele nr. 13.307/63/2014 şi 10.630/63/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 28.10.2016. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil, respectiv ar t. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicat, acţiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispoziţiilor Ordinului nr. 50/1990 intră în categoria acţiunilor în constatare de drept comun şi sunt imprescriptibile. Și cum nu puteți scăpa de taxe și impozite ANAF are grijă să vă înregistreze din oficiu conform Ordinului nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi car