miercuri, 23 noiembrie 2016

Cercetare disciplinara - Model decizie numire comisie


Jeff Sheldon, unsplash
Antet angajatorDecizia nr. …. din …..

_________________, în calitate de ________________________________, împuternicesc pe  •  __________________________
  • __________________________


să desfășoare cercetarea disciplinară a doamnei/domnului ________________, având funcția de ________________ în _____________________________Cercetarea disciplinară se va referi la faptele semnalate prin _____________________, întocmit de _____________________________.Persoanele împuternicite să desfășoare cercetarea disciplinară vor stabili data convocării doamnei/domnului ________________pentru cercetare disciplinară, vor comunica convocarea, vor proceda la cercetarea faptelor și vor face recomandări privind necesitatea aplicării unei sancțiuni, dacă este cazul.Angajator,

Semnătura

Niciun comentariu: