Treceți la conținutul principal

Dreptul de retragere și cluazele de indexare

Bart Anestin, unsplash

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cazul case C-326/14, a pronunțat o hotărâre interesantă pentru dreptul consumatorilor. Într-o chestiune preliminară venită din Austria s-a pus problema dacă o modificare a tarifelor de către o companie de telecom poate declanșa dreptul de retragere din contract pentru consummator, în condițiile în care modificarea de tarif este motivată de o clauză de indexare, prevăzută în contractual inițial încheiat între companie și consumatori.

Curtea a apreciat că scopul normelor din domeniul drepturilor consumatorilor nu este acela de a crea mecanisme de opoziție la modificările contractuale, ci de a asigura că consumatorul acționează în mod informat, conștient de consecințele actelor sale.

Prin urmare, în măsura în care consumatorul a fost informat de la început asupra condițiilor acestei „indexări” conform unor reguli obiective și transparente, modificarea tarifului nu poate fi considerat ca o modificare care ar declanșa dreptul consumatorului de a se retrage din contract.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…