marți, 8 noiembrie 2016

Dreptul de retragere și cluazele de indexare

Bart Anestin, unsplash

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cazul case C-326/14, a pronunțat o hotărâre interesantă pentru dreptul consumatorilor. Într-o chestiune preliminară venită din Austria s-a pus problema dacă o modificare a tarifelor de către o companie de telecom poate declanșa dreptul de retragere din contract pentru consummator, în condițiile în care modificarea de tarif este motivată de o clauză de indexare, prevăzută în contractual inițial încheiat între companie și consumatori.

Curtea a apreciat că scopul normelor din domeniul drepturilor consumatorilor nu este acela de a crea mecanisme de opoziție la modificările contractuale, ci de a asigura că consumatorul acționează în mod informat, conștient de consecințele actelor sale.

Prin urmare, în măsura în care consumatorul a fost informat de la început asupra condițiilor acestei „indexări” conform unor reguli obiective și transparente, modificarea tarifului nu poate fi considerat ca o modificare care ar declanșa dreptul consumatorului de a se retrage din contract.

Niciun comentariu: