Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din decembrie, 2016

Semnal 23.12.2016

Hotărârea nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1035 din 22.12.2016, În vigoare de la 21.01.2017. Stabileste procedura de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar. Ordinul nr. 3607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1023 din 20.12.2016  Se aplică în mod corespunzător de către: a) contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii; b) contribuabilii care plătesc timbrul de mediu pentru autovehicule; c) contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a obligaţiilor

Cât se păstrează datele personale?

E o întrebare legitimă, căci în afara unor cazuri speciale care impun niște termene minime legate de păstrarea datelor (fisc, sănătate, date de trafic) nu există un termen concret prevăzut în legislație. Răspunsul corect este: „Cât este nevoie!” În principal trebuie ţinut seama că păstrarea datelor personale implică obligaţii de a verifica corectitudinea înregistrărilor, obligaţii legate de securitatea datelor, obligaţii administrative legate de relaţia cu persoanele ale căror date le deţineţi. Prin urmare deţinerea datelor presupune riscuri şi costuri. Aşa că decizia logică privind datele personale este aceea de a nu păstra date personale mai mult decât este nevoie . De exemplu o societate care recuperează debite, ar trebui să șteargă datele personale din momentul în care a realizat obiectivul recuperării debitului. Totuși,este justificat să păstreze anumite date cu scopul de a evita ca pe viitor să-l deranjeze pe debitor în mod inutil cu demersuri de recuperare a de

Semnal 18.12.2026

Sărbătătorile vin cu promisiuni de noi controale și dări, așa că atenție la aspectele financiar-fiscale . Ordinul nr. 2672/2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a verifica şi controla perceperea şi virarea timbrului Crucii Roşii şi de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, Ministerul Finanţelor Publice - MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1001 din 13.12.2016 Asta înseamnă controale. Așacă nu uitați că toate instituţiile de cultură, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive-asociaţii, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează .manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional e

Acte necesare pentru declararea insolventei de catre debitor

Daca intentionati sa va bagati firma in faliment trebuie sa tineti seama ca pe langa cererea catre instanta aveti nevoie de un dosar destul de gros de acte. copie certificată de administrator a ultimelor situații financiare anuale, copie certificată de administrator a ultimului cont de profit și pierdere, copie certificată de administrator a ultimei balanțe, lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile, lista numelor şi a adreselor creditorilor, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă, lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, declaraţie prin care ne exprimăm intenţia de intrare în procedură de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii în vederea stingerii datoriilor, descrierea sumară a modalităţilor pe care le avem în vedere pentru reorganizarea activităţii,

Semnal 12.12.2016

În domeniul proprietății imobiliare sunt de reținut:   Legea nr. 241/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, În vigoare de la 09.12.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 974 din 06.12.2016 Pentru proiectele de infrastructură se vor putea face exproprieri entru immobile cu proprietar necunoscut. Și Decizia nr. 40/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, În vigoare de la 08.12.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 08.12.2016 Dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echi

Semnal 08.12.2016

Finanțele încearcă să vină în sprijinul contribuabililor cu Ordinul nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 29.11.2016.   În principiu în cazul în care aveți datorii la bugetele de stat, dar în același timp instituțiile sau autoritățile publice vă datorează sume de bani puteți practice să compensate aceste sume. Intenția e bună însă e de văzut dacă va funcționa în practică. Căci datoria instituțiilor publice către dumneavoastră trebuie confirmată în scris de acea instituție pentru ca ANAF să ia în considerare acea datorie pentru stingerea obligațiilor către buget. Cei care activează în domeniul transporturilor e bine să cunoască   Hotărârea nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, Guvernul R

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue