miercuri, 7 decembrie 2016

Convocare cercetare disciplinară- modelAlvaro Serrano, unsplash


Antet                                                                                                            Nr.______/__________________Către, Salariat

Adresa: ______________________            Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________, în data de  __________, ora  _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.

Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________

_____________________________________________________________________.

. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:

-       Regulamentului Intern, ________

-       Codul Muncii______________,

-       Fișa postului _______________

Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.

Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.

În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

În cursul cercetarii disciplinare prealabile aveți dreptul să formulați și să susțineți toate apărările în favoarea dvs.

Prezenta s-a intocmit in 2 (doua) exemplare, din care 1 exemplar v-a fost înaintat spre luare la cunoștință.Data: ____________      

Semnătură,Eu, ___________,  am luat la cunostinta de prezenta convocare

   (semnatura salariat convocat si data)

Niciun comentariu: