Treceți la conținutul principal

Datele personale trebuie prelucrate cu bună credință

Roxane Clediere, unsplash
Conceptul de “prelucrare cu bună credinţă” este unul cheie pentru a înţelege regulile în domeniul protecţiei datelor personale.
În primul rând, transparenţa este deosebit de importantă în acest domeniu. Persoanele trebuie să ştie întotdeauna când datele lor personale sunt prelucrate sau urmează a fi prelucrate pentru a putea să consimtă la aceasta (sau să refuze) în mod informat.
Bineînţeles transparenţa trebuie manifestată de la început, chiar din momentul culegerii datelor, pentru ca datele care au fost obţinute fără consimţământul personalor vizate, de regulă, nu îndeplinesc caracteristica de a fi fost prelucrate cu bună credinţă.
Dacă datele provin de la  persoane juridice (bineînţeles este vorba de date personale deţinute de persoane juridce), acest consimţământ trebuie să provină de la o persoană autorizată, adică fie de la reprezentantul legal al acelei persoane juridice sau de la funcţionarul acelei persoane juridice care în mod obişnuit răspunde de prelucrarea acelor date.  Faptul că datele provin de la un angajat oarecare al unei persoane juridice nu înseamnă că acel consimţământ asupra prelucrării datelor personale există.
Transparenţa trebuie să meargă şi mai departe, asupra a ceea ce se întâmplă cu datele respective.
De pildă, dacă există intenţia ca datele să fie împărtăşite şi cu alte persoane atunci persoana ale cărei date personale sun prelucrate trebuie să fie informată asupra acestui lucru.
Transparenţă înseamnă şi ca persoana respectivă să cunoască în mod exact cine îi prelucrează datele personale, astfel că informaţii complete asupra identităţii şi locului unde poate fi găsit cel care prelucrează datele personale trebuie oferite.
În ce priveşte modul cum sunt folosite datele, dacă aveţi un magazin de cărţi online, nu va fi nicio problemă să folosiţi baza de date pentru a vă anunţa clienţii că veţi începe să vindeţi, de pildă, şi muzică. Însă dacă veţi face reclamă la vacanţe în mările tropicale unii clienţi se poate să considere că o astfel de reclamă este o utilizare care excede acordului pe care l-au dat iniţial cînd au dat datele personale pentru a cumpăra cărţi.
Mai concret, aceste aspecte trebuie să se regăsească într-o informare, care să fie uşor accesibilă persoanei ale cărei date personale sunt colectate. Acerastă informare se regăsesşte sub diverse titluri “prelucrare date personale”, “date personale” “condiţii privind datele personale” sau, în engleză “privacy notice”, “fair processing notice”.
Când se redactează o astfel de notă de informare trebuie să se reţină că aceasta trebuie să răspundă la trei aspecte:

  1. cine va procesa datele personale (cu date complete de identificare),
  2. în ce scop vor fi procesate datele,
  3. orice circumstanţe importante cu privire la această prelucrare. Desigur această formulare extrem de generală cazurile concrete putând fi foarte diverse. În mod sigur, aşa cum arătam mai sus, faptul că se intenţionează transmiterea datelor către un terţ este o circumstanţă importantă, care trebuie inclusă în această notificare. De asemenea, este important să se regăsească în această notificare informaţii despre modul în care persoana poate dispune de aceste informaţii personale, de exemplu cum poate cere ca acestea să fie şterse.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…