Treceți la conținutul principal

Karlstejn


Din seria ce se poate vedea pe lângă Praga, un castel ca luat dintr-un parc de distracţii Disney; Karlstejn. 

Karlstejn se află la vreo 40 de minute de mers cu trenul din Praga cu un tren personal, confortabil şi civilizat. În gară uitaţi-vă după destinaţia Beroun aceea fiind staţia finală indicată pe tabele, Karlstejn fiind o staţie pe parcurs. Trenurile vin şi pleacă cam la jumătate de oră unul după altul.

În primul rând o să fiţi surprinşi ce rapid puteţi face o excursie la munte din Praga. În cîteva minute veţi trece într-o zonă de tip montan (sau poate nişte dealuri înalte, dar să nu ne pierdem în amănunte).

Din staţia modestă o ei peste râu şi undeva în dreapta faţă de staţie începe satul. Castelul e la început ascuns de înălţimile din jur dar îl descoperiţi repede. Satul e mic şi înţesat de magazine de suveniuri, mici restaurante, şi pensiuni. Eu mergând în extrasezon l-am găsit aproape pustiu şi adormit. Ceea ce a fost un avantaj. Ceea ce nu este un avantaj e că, aşa cum sunt multe obiective turistice provinciale din Cehia, în timpul iernii castelul e în majoritatea timpului închis.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…