Treceți la conținutul principal

Kutna HoraDeşi puţină lume ajunge să se plictisească când vizitează Praga, totuşi, dacă aveţi ceva spirit de călător vă puteţi repezi din Praga şi la Kutná Hora.

Nu e mare efort, trenurile pleacă şi vin cam din oră în oră din Praga (staţia principală, Praha hlavní nádraží), drumul durând cam 55 minute. În plus preţul biletelor e convenabil. Atenţie că la Kutná Hora trenul opreşte într-o staţie care este oarecum departe de centrul vechi al oraşului, legătura fiind făcută fie cu un autobuz care aşteaptă la fiecare tren în staţie, fie tot cu trenul, unul local de legătură, care vă duce până la staţia mai mică aflătă imediat lângă oraşul vechi.

Însă nu vă repeziţi la aceste mijloace de transport pentru că atracţia turistică cea mai mediatizată se află totuşi lângă gară în  suburbia depărtată de oraşul vechi (cunoscută şi sub numele de Sedlec). Este vorba de Capela cimitirului cu osuar. Spre oroare multora şi satisfacţia amatorilor serialului cu Familia Adams, capela este decorata cu oasele a câtorva mii de răposaţi. Sunt acolo candelabre făcute din oase de om, piramide din cranii, precum şi blazonul familiei nobile care a finanţat această macabră amenajare, evident meşterit tot din oase omeneşti.

După ce v-aţi înfiorat destul şi aţi meditat la vremelnicia celor omeneşti, totuşi nu rataţi să mergeţi în oraşul vechi. Kutná Hora a fost din sec. al XIII-lea un adevărat El Dorado al Cehiei ba chiar al întregii Europe Centrale, aici au fost cele mai renumite mine de argint din zonă în timpurile Evului Mediu. Astfel că în oraşul vechi veţi găsi construcţii pe măsura trecutului glorios şi bogat al oraşului. Nu rataţi Sfânta Barbara (bineînţeles că minerii nu au uitat să-şi onoreze patroana cu o catedrală de dimensiuni regeşti), colegiul iezuit, sau Curtea Italiană. Curtea Italiană înseamna de fapt monetăria regilor cehi, datorându-şi numele numeroşilor meşteri de origine italiană care lucrau aici.
În fine nu rataţi atmosfera deosebită a străduţelor oraşului, care are în plus faţă de Praga o notă de tihnă şi calm.

Mai multe informaţii la http://www.kutnahora.cz/index.php?lns=enComentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…