joi, 26 ianuarie 2017

Minorii si datele personale

Michał Parzuchowski, unsplash
Prelucrarea datelor personale de către site-urile care oferă diverse servicii ale societății informaționale pune mari probleme în cazul minorilor.
Chiar dacă un site respectă regula de a avertiza utilizatorii că, de pildă, folosește cookies, acceptul minorilor în acest caz este viciat. Pentru că un minor nu poate da acceptul decât prin reprezentantul său legal (părintele). Desigur regulile privind capacitatea de exercițiu a minorului diferă de la țară la țară. Noul Regulament European în domeniul datelor personale pune ceva ordine în acest domeniu pentru că stabilește o vârsta standard pentru Europa de la care o persoană, din punct de vedere al consimțământului privind prelucrarea datelor personale, devine majoră - de la 16 ani. Însă nici acest Regulament nu aduce lămuriri cum trebuie să fie abordată problema minorilor și consimțământul acestora privind prelucrarea datelor personale.
În orice caz, pentru a evita posibile probleme, site-urile care se adresează în mod special minorilor prin produsele și serviciile lor, ar fi bine să se asigure că au posibilități să verifice dacă consimțământul provine de la o persoană matură, sau acest consimțământ însoțește consimțământul minorului, pentru că în acest caz administratorul respectivului site nu poate invoca, în caz de probleme, că nu a putut presupune că utilizatorul său este un minor, și mijloacele de verificare suplimentare ar fi fost excesive.

Niciun comentariu: