Treceți la conținutul principal

My Way


Alan Friedman, My Way, trad. Adriana Bădescu

Este vorba de o biografie oficială a controversatului magnat italian Silvio Berlusconi. Fiind o biografie oficială nu vă așteptați la dezvăluiri de scandal. Tonul este unul mai degrabă pozitiv. În plus, nu uitați, pentru Alan Friedman, Berlusconi este personajul principal al cărții sale, și orice autor își iubește personajele.
Pe de altă parte cartea dă destule informații pentru cei care vor să înțeleagă. Informații furnizate fără judecăți de valoare din partea autorului, cititorul fiind lăsat să facă propriile aprecieri.
De pildă cine cunoaște aventurile investițiilor imobiliare din București, va putea să priceapă foarte bine cum a ajuns Berlusconi cu adevărat bogat: în baza unei investiții imobiliare în apropierea aeroportului de lângă Milano. Aeroport care și-a schimbat programul de zboruri la rugămintea investitorului.
Sau, televiziunile lui Berlusconi au fost într-adevăr de succes în anii 1980, dar nu trebuie uitat că primul-ministru al Italiei din acea vreme era și nașul de cununie al lui Berlusconi. Prim-ministru, Bettino Craxi, care mai târziu a fugit din Italia în fața acuzaților de corupție ale justiției.
Cartea este interesantă prin perspectiva pe care o aduce asupra politicii europene, e interesant de citit cum sunt văzuți diverși mari ai Europei în stilul direct al lui Berlusconi.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…