Treceți la conținutul principal

Aix-en-Provence


Aix-en-Provence este must see al regiunii provensale. Situat în sudul Franței, aproape de Mediterana, este un oraș mai parizian decât Parisul. Dacă vreți să vă satisfaceți pofetele în materie de a vă trăi clișeele despre o Franța ideală, Aix-en-Provence este locul acela.
Orașul vechi, partea centrală a orașului, are atmosferă și e de o cochetărie inegalabilă. Bulevardul Mirabeau care desparte orașul vechi pe o axă aproximativ est-vest, larg și adumbrit de copaci, este plin de clădiri mândre și cu stil, și mai ales de cafenele cu un inegalabil aer franțuzesc. Plimbarea pe acest bulevard e o atracție în sine.
La nord de bulevard e orașul medieval, cu străduțe strâmte și clădiri vechi (dar bine întreținute). Într-o piațetă dimineața este o piață de fructe, legume și brânzeturi de o varietate peste imaginație. Spre prânz piața de fructe se închide și restaurantele își întind terasele până în mijlocul pieței.
Într-o altă piață, în fața vechii primării este organizată o piață de flori. Efectiv nu te mai saturi să te plimbi pe aceste străzi.
La sud de bulevardul Mirabeau este orașul din sec. al XVII-lea. Este un experiment al viziunii raționaliste din acea vreme. Palate mândre în stilul clasic, oarecum auster, sunt ordonate pe străzi drepte care converg spre fotogenica piață cu Fântâna cu delfini. Întreaga zonă are farmecul ei, dat de respectabilitatea vechimii, fiind în același timp conștienți de „modernitatea” acestui demers urbanistic de acum vreo trei secole și ceva.
Nu ratați muzeul Granet. Are una dintre cele mai interesante expoziții de artă modernă din lume. Expoziția de artă modernă (cu un număr frumos de tablouri semnate de Picasso, și e vorba de câteva dintre cele mai bune ale artistului) se află separat de clădirea principală a muzeului, într-o biserică dezafectată.
Nu ratați să admirați pe jucătorii de petanque, jocul cu bile atât de răspândit în sudul Franței. În parcul alipit de zona centrală există un petanquedrom cu multe terenuri dedicate acestui sport mai neobisnuit.
Am vorbit mult de vechime, dar trebuie să subliniez că Aix-en-Provence este un oraș foarte viu și foarte tânăr. Este unul dintre cele mai importante orașe universitare din Franța astfel că are un aer tineresc și este plin de evenimente dedicate tinerilor.
Nu degeaba orașul este considerat printre locurile cele mai dorite ca loc de reședință de către francezi.
Plimbati-vă, relaxați-vă, mergeți la boulangerie, gustați acest oraș. Și o recomandare personală... mergeți în oraș dimineața devreme, când e aproape pustiu și la boulangerie se face pâinea.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…