vineri, 24 februarie 2017

Noi obligații pentru procesatorii de date personale

Alex Hockett, unsplash
Regulamentul european privind Protecția Datelor Personale, care va intra în vigoare de anul viitor, aduce obligații mai strânse pentru procesatorii de date personale. Reamintesc că operatorii de date personale sunt cei care poartă răspunderea principală pentru protecția datelor personale ei fiind cei în numele cărora se face orice prelucrare de date personale, și care stabilesc scopul și modul de realizare a acestei prelucrări. Procesatorii sunt persoanele care realizează în mod concret, tehnic, prelucrarea de date personale. Cazul clasic este o companie care adună date despre clienții săi (operator de date personale) dar pentru realizarea concretă a acestei operațiuni angajează o companie de servicii informatice care devine astfel procesator de date personale.
Noul Regulament, care va avea aplicarea directă în țările Uniunii Europene, aduce ca noutate, foarte multe obligații în sarcina procesatorilor. Față de filozofia anterioară a reglementării unde operatorul era cel responsabil iar procesatorul răspundea doar față de acesta în limita unor prevederi contractuale, acum procesatorul are obligații în nume propriu față de persoanele interesate și față de autorități.

În primul rând procesatorii care nu sunt stabiliți într-o țară a Uniunii Europene sunt obligați să-și declare un reprezentant în Uniunea Europeană.

Procesatorii sunt direct responsabili (și nu doar în temeiul unor obligații contractuale față de operator) pentru implementarea măsurilor tehnice privind securitatea datelor.
Obligațiile din acest domeniu presupun asigurarea:
  • anonimizării datelor și criptarea lor,
  • confidențialității, integrității, disponibilității și rezistenței continue a serviciilor și sistemelor de prelucrare,
  • capacității de recuperare și restaurare a accesului la datele pierdute,
  • evaluării regulate a măsurilor tehnice și organizaționale luate.

Să asigure suport operatorului de date în evaluarea impactului pe care îl are prelucrarea de date personale asupra drepturilor și libertăților persoanelor.

Procesatorul de date trebuie să notifice imediat operatorul de date despre orice încălcare a regulilor privind prelucrarea datelor personale (de exemplu orice pierdere de date).

Procesatorii care realizează prelucrări cu mare impact sau asupra unor date sensibile trebuie să numească un ofițer însărcinat cu protecția datelor personale.

Procesatorii trebuie să răspundă în mod direct autorităților în legătură cu prelucrarea de date personale dacă le este cerut.

Persoanele ale căror date sunt prelucrate pot chema în justiție direct procesatorii pentru încălcări ale drepturilor.

DE asemenea, sub noua reglementare, contractele dintre operator și procesatorul de date angajat, trebuie să conțină un număr mare de elemente obligatorii, impuse prin Regulament.

Niciun comentariu: