Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2017

Legislație implicată în protecția datelor personale

La nivel european datele personale sunt protejate de doua sisteme de norme. Unul dintre acestea este constituit de sistemul de reguli instituit de Convenția Europeană a Drepturilor omului. Cel de al doilea sistem mult mai substanțial, este cel al Dreptului Uniunii Europene. În ce privește Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)  art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519 )  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510 ) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765 )

Semnal 21.06.2017 - Simplificarei birocratie inmatriculari si permise auto

Transporturi Ordinul nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor și permisul de conducere, Ministerul Afacerilor Interne – MAI, Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 12.06.2017 Ordinul prevede simplificarea unor proceduri, de exemplu posibilitatea transmiterii actelor prin email, prin posta, etc, și unele actualizări corespunzătoare unor schimbări din legislație. Financia-fiscal Ordonanța de urgență nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 13.06.2017 Obligații de raportare a societăților mamă asupra operațiunilor grupului din toate țările în care operează grupul. De asemenea,autoritățile fiscale vor organiza schimburi de informații. Autoritățile vor avea acces la mai multe informații legate de activitățile grupurilor de firme și implicit vor putea supraveghea mai strâns

Semnal 13.06.17 - Regulamentul de receptie a lucrarilor

Constructii Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 30.05.2017 Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu: a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei; b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare; c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autoriza