Treceți la conținutul principal

Tomar. Portugalia

Cum Portugalia pare să fie destinaţia anului, am să povestesc despre călătoria mea în acea ţară. Şi nu despre Lisabona unde se duc mulţi, ci despre Portugalia dincolo de capitala sa.

Dacă înainte de plecarea acolo eram întrebat dacă am vreo referinţă literară despre Portugalia aş fi spus fără să ezit Tomar.
Tomar a fost sediul de căpetenie al Cavalerilor Templieri în Portugalia. Când ordinul a fost desființat cu scandal asupra obiceiurilor nu tocmai creştine ale cavalerilor, acuzaţii care aveau în spatele lor mai ales lăcomia de a pune mâna pe bogaţiile ordinului, în Portugalia lucrurile au decurs mai blând. Regii Portugaliei nu s-au atins cu nimic de Cavalerii Templieri, doar le-a cerut să-şi schimbe numele (să nu iasă vorbe că a fost încălcată porunca papei de desființare) putând să-şi vadă mai departe de treburi.
Aşa că Tomar a rămas un castel mănăstire tipic pentru templieri, care poate fi admirat în toată splendoarea. Cu capela de formă poligonală originală, tipică pentru Templieri, căci imita forma, așa se credea cel puțin atunci, Templului din Ierusalim, capelă în care cavalerii intrau pe cal pentru închinare.  Dar mai ales cu mulţime de curţi interioare fiecare dedicate unei activități.  Cu bucătăria foarte bine organizată , inclusiv cu un dispozitiv de păstrat mâncarea caldă, cu dormitoare cu încălzire centrală cu abur care circula prin pereţi.

Orășelul,  destul de provincial, are un centru vechi care merită vizitat.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…