joi, 28 septembrie 2017

Semnal 28.09.17- Politia locala si contraventii rutiere


Photo by Jonas Vincent, unsplash
Diverse

Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din același act normativ, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 19.09.2017

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliției rutiere are competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) "Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01, ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 18.09.2017

Ordinul nr. 2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun, ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 18.09.2017

Proceduri judiciare

Decizia nr. 51/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Gorj - Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: interpretarea dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 20.09.2017

În cazul cererii formulate de primar, în calitate de președinte al comisiei locale de fond funciar, în temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cerința "interesului legitim", prevăzută de art. III alin. (2) din același act normativ, este prezumată.

Hotărârea în Cauza Gutău împotriva României (Cererea nr. 41.468/10) CEDO, Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 21.09.2017Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că instanța de recurs trebuie să refacă audierea martorilor ca să se pronunțe asupra fondului, chiar dacă aceștia au fost deja audiați în gradele inferioare de jurisdicție.

Curtea de la Strasbourg are o activitate susținută în ultima vreme de a apăra drepturile infractorilor din România în timp ce respinge pe bandă rulantă ca inadmisibile plângeri ale oamenilor cinstiți care se confruntă cu încălcări cotidiene ale drepturilor lor de către autoritățile române. Probabil că și-a propus să pună umărul la consolidarea scepticismului românilor din ultima vreme față de diverse instituții europene.

Mediu

Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism, Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 21.09.2017

Niciun comentariu: