Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2017

Semnal 30.10.17 - Si concubinii pot refuza sa fie martori

Financiar-fiscal Photo by Dan Gold on Unsplash Ordinul nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, Ministerul Finanțelor, Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 25.10.2017 Diverse Decizia nr. 562/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală, Curtea Constituțională, Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 23.10.2017 Constată că soluția legislativă cuprinsă în art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală, care exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți, este neconstituțională. Decizia nr. 12/2017 privind exa

Portabilitatea datelor personale

Conform art. 20 din Regulamentul   nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date „persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal...”. Această reglementare este cunoscută drept dreptul la portabilitatea datelor. Acesta dă dreptul persoanelor vizate (persoanele ale căror date personale sunt prelucrate) să solicite preluarea, copierea, transmiterea datelor personale dintr-un mediu IT în altul. Exercitarea acestui drept nu împiedică exercitarea altor drepturi în legătură cu datele personale. Situații în care se aplică acest drept: 1.        Se ap

Semnal 23.10.17 - Antecontract de vanzare-cumparare

Photo by Federica Diliberto on Unsplash Proprietate imobiliară Decizia nr. 42/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept , ICCJ, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 16 octombrie 2017 În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în cazul unei acţiuni prin care se solicită constatarea valabilităţii unei promisiuni bilaterale de schimb care vizează bunuri supuse impozitării şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor să prezinte certificat de atestare fiscală şi să aibă achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat bunul ce se înstrăinează, indiferent dacă bunurile au valoare egală sau valori diferite.       În interpre

Semnal 19.10.17 - Procedurile aprobare transfer sume din contul de TVA

Photo by Paul on Unsplash Financiar-fiscal Ordinul nr. 2927/2017 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA , ANAF În vigoare de la 13 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 13 octombrie 2017 INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA"    1. Formularul (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, denumită în continuare ordonanţă.       Formularul (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se depune la organul fiscal competent, pentru solicitarea transferurilor de su

Date personale. Domenii exceptate

Photo by Jeremy Bishop, unsplash Regulile generale din domeniul protecției datelor personale nu se aplică în materie de siguranță națională și prelucrări de date cu caracter privat, casnic. Trebuie reținut că RGPD nuanțează acest domeniu exclus. Definește mai larg domeniul securității naționale incluzînd situații precum politica de imigratie, politica externă, securitate comună UE. De asemenea se arată ca fiind excluse domeniu procedurilor penale un de se aplică însă o altă Directivă. La fel este exclus domeniul prelucrării datelor personale de către instituțiile UE însele, care au o reglementare proprie Regulamentul 45/2001. Prelucrarea domestică rămâne exclusă, regulile de față nefiind aplicabile. Unele dificultăți le ridică stabilirea situațiilor când este vorba de o prelucrare privată. Au fost propuse ca și criterii următoarele: cui se adresează prelucrarea (unui număr mare de persoane sau unui cerc de cunoscuți)? persoana vizată e din cercul de cunoscuți ai celui car

Destinatar. Date personale

Photo by Cherry Laithang, unsplash Oricui îi sunt dezvăluite datele personale devine în terminologia legislativă în domeniul datelor personale un „destinatar”. Trebui reţinut că în cazul în care autorităţile publice acţionează în cadrul unei anchete potrivit competenţelor lor acordate de lege, acestea nu sunt destinatari. Noţiunea de destinatar este importantă deoarece persoana vizată trebuie informată cui îi sunt dezvăluite datele personale cel puţin pe categorii. De aici apare şi importanţă exceptării anchetelor oficiale: persoanele nu trebuie informate atunci când datele sunt transmise către o autoritate publică în cadrul unei anchete, din raţiuni lesne de înţeles pentru bunul mers al anchetei respective. Toate celelalte persoane în afară de subiectul datelor personale, operator şi persoana împuternicită sunt terţi din perspectiva legii. Trebuie din nou subliniat că angajaţii operatorului, luând act de datele personale în cadrul atribuţiilor de serviciu nu sunt terţi ,ci se c

Semnal 10.110.2017 - Analiza de risc TVA

Photo by Sabri Tuzcu on Unsplash Financiar-fiscal Ordinul nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; ANAF,   În vigoare de la 01 octombrie 2017, Publicat în M

Semnal 05.10.17 - Formulare pentru split TVA

Photo by Marko Blažević on Unsplash Financiar-fiscal Ordinul nr. 2743/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA" , În vigoare de la 26 septembrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 26 septembrie 2017. Ordinul nr. 1600/2435/2017 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale , În vigoare de la 25 septembrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 25 septembrie 2017. Achiziții publice Ordinul nr. 5061/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar , În vigoare de la 29 septembrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Par