miercuri, 11 octombrie 2017

Destinatar. Date personale

Photo by Cherry Laithang, unsplash


Oricui îi sunt dezvăluite datele personale devine în terminologia legislativă în domeniul datelor personale un „destinatar”. Trebui reţinut că în cazul în care autorităţile publice acţionează în cadrul unei anchete potrivit competenţelor lor acordate de lege, acestea nu sunt destinatari. Noţiunea de destinatar este importantă deoarece persoana vizată trebuie informată cui îi sunt dezvăluite datele personale cel puţin pe categorii. De aici apare şi importanţă exceptării anchetelor oficiale: persoanele nu trebuie informate atunci când datele sunt transmise către o autoritate publică în cadrul unei anchete, din raţiuni lesne de înţeles pentru bunul mers al anchetei respective.

Toate celelalte persoane în afară de subiectul datelor personale, operator şi persoana împuternicită sunt terţi din perspectiva legii.

Trebuie din nou subliniat că angajaţii operatorului, luând act de datele personale în cadrul atribuţiilor de serviciu nu sunt terţi ,ci se confundă cu însuşi angajatorul lor, în exemplul dat sunt chiar operatorul.

Niciun comentariu: