Treceți la conținutul principal

Semnal 10.110.2017 - Analiza de risc TVA


Photo by Sabri Tuzcu on Unsplash
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; ANAF,  În vigoare de la 01 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 03 octombrie 2017.

Criterii pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 1. SEDIU

 1.1. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul profesional al avocatului şi este utilizat în cadrul unui contract de asistenţă juridică, iar persoana impozabilă analizată nu deţine sediu/sedii secundare.

 1.2. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfăşoară profesii liberale (exclusiv avocat), unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum şi la proprietatea unei persoane fizice şi este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an şi persoana impozabilă analizată nu deţine sediu/sedii secundare.

 1.3. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfăşoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum şi la proprietatea unei persoane fizice şi este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an şi persoana impozabilă analizată deţine sediu/sedii secundare în cadrul unor contracte de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an.

 1.4. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfăşoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum şi la proprietatea unei persoane fizice şi este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an şi persoana impozabilă analizată deţine sediu/sedii secundare în cadrul unor contracte de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mare de 1 an.

 2. INSOLVENŢĂ/FALIMENT

 2.1. Cel puţin unul dintre asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate deţine sau a deţinut calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) la cel puţin o persoană impozabilă5) la care a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi şi persoana impozabilă înregistrează obligaţii fiscale principale restante.

  1) Prin asociat/acţionar se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii.

2) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

3) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

4) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

5) Prin persoană impozabilă se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de asociat/acţionar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator, la data la care a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de titulari, respectiv membri la data la care a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 3. INACTIVATE FISCALĂ

 3.1. Cel puţin unul dintre asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate deţine calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) la cel puţin o persoană impozabilă5) declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi, fără a fi reactivate.

 3.2. Cel puţin unul dintre asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate a deţinut calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) la cel puţin 3 persoane impozabile5) declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi.

  1) Prin asociat/acţionar se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii.

2) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

3) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

4) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

5) Prin persoană impozabilă se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de asociat/acţionar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator, la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală;

- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de titulari, respectiv de membri, la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală.

 4. INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERŢULUI

 4.1. Cel puţin unul dintre asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate deţine calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) la cel puţin două persoane impozabile5) la care a expirat termenul legal de inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului fără ca acestea să fie reactivate.

  1) Prin asociat/acţionar se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%.

2) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

3) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

4) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

5) Prin persoană impozabilă se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin calitatea de asociat/acţionar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator, la data la care inactivitatea temporară a fost înscrisă la registrul comerţului;

- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin calitatea de titulari, respectiv de membri, la data la care inactivitatea temporară a fost înscrisă la registrul comerţului.

 5. RESPINGERE/ANULARE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

 5.1. Cel puţin unul dintre asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate deţine sau a deţinut calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) la cel puţin o persoană impozabilă5) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi.

  1) Prin asociat/acţionar se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%.

2) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

3) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

4) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

5) Prin persoană impozabilă se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de asociat/acţionar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de titulari, respectiv de membri, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

 5.2. Cel puţin unul dintre asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate deţine sau a deţinut calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2) la cel puţin o persoană impozabilă3) pentru care începând cu 01.02.2015 a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în urma aplicării procedurii de evaluare, situaţie care se menţine în prezent.

  1) Prin asociat/acţionar se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile este ≥ 25%.

2) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

3) Prin persoană impozabilă se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de asociat/acţionar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator, la data la care a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. Din categoria persoanelor impozabile este exclusă persoana impozabilă analizată.

 6. OBLIGAŢII FISCALE RESTANTE

 6.1. Suma totală a obligaţiilor fiscale principale restante6) înregistrate de persoanele impozabile5) la care asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate deţin calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) şi de asociaţii1) (persoane juridice) şi/sau administratorii2) (persoane juridice) persoanei impozabile analizate este mai mare sau egală cu 50.000 lei.

 6.2. Suma totală a obligaţiilor fiscale principale restante7) înregistrate de persoanele impozabile5) la care asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate au deţinut, în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi, calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) este mai mare sau egală cu 50.000 lei.

  1) Prin asociat/acţionar se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile este ≥ 25%.

2) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

3) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

4) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

5) Prin persoană impozabilă se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin calitatea de asociat/acţionar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator;

- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin calitatea de titulari, respectiv de membri;

- persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţia prevăzută la pct. 6.1.

6) În categoria obligaţiilor fiscale principale restante sunt incluse obligaţiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

7) În categoria obligaţiilor fiscale principale restante sunt incluse obligaţiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au fost achitate până la sfârşitul perioadei în care asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate au deţinut calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) în cadrul persoanelor impozabile5) respective.

 7. CONTRAVENŢII

 7.1. Cel puţin unul dintre asociaţii1) şi/sau administratorii2) persoanei impozabile analizate şi/sau cel puţin una dintre persoanele impozabile5) la care aceştia deţin sau au deţinut calitatea de acţionar1)/asociat1)/administrator2)/titular3)/membru4) au înscrise în prezent în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare.

  1) Prin asociat/acţionar se înţelege persoana fizică şi persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile este ≥ 25%.

2) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

3) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

4) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

5) Prin persoană impozabilă se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de asociat/acţionar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%), respectiv de administrator;

- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin calitatea de titulari, respectiv de membri;

- persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Faptele de natură contravenţională înscrise în cazierul fiscal sunt cele constatate şi sancţionate înainte de data retragerii asociaţilor/administratorilor din cadrul persoanei impozabile respective.

 8. INFRACŢIUNI

 8.1. Cel puţin unul dintre asociaţii1) persoanei impozabile analizate şi/sau cel puţin una dintre persoanele impozabile6) la care asociaţii2) şi/sau administratorii3) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de acţionar2)/asociat2)/administrator3)/titular4)/membru5) au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

  1) Prin asociat se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, a căror cotă de participare la capitalul social al persoanei impozabile analizate este < 50%.

2) Prin asociat/acţionar se înţelege atât persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, indiferent de cota de participare la capitalul social al persoanei impozabile şi indiferent de forma de organizare a asociaţilor/acţionarilor.

3) Prin administrator se înţelege persoana fizică şi persoana juridică înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia administratorilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

4) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

5) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

6) Prin persoane impozabile se înţelege:

- societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de asociat/acţionar (indiferent de cota de participare la capitalul social), respectiv de administrator;

- PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin calitatea de titulari, respectiv de membri.

Infracţiunile şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, sunt cele constatate şi sancţionate înainte de data retragerii asociaţilor/administratorilor din cadrul persoanei impozabile respective.

 9. VENITURI

 9.1. Administratorii1) persoanei impozabile analizate nu au obţinut venituri în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv în anul fiscal precedent, după caz.

 9.2. Administratorii1) persoanei impozabile analizate au obţinut, în ultimele 12 luni anterioare solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, venituri exclusiv salariale preponderent ca valoare, din ocupaţii corespunzătoare grupei majore 9 (conform COR ISCO08)

  1) Prin administrator se înţelege persoana fizică rezidentă.

 10. REZIDENŢĂ FISCALĂ

 10.1. Cel puţin unul dintre administratorii1) persoanei impozabile analizate este cetăţean străin care nu deţine rezidenţă fiscală în România şi capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.

  1) Prin administrator se înţelege persoana fizică.

 11. CONT BANCAR

 11.1. Persoana impozabilă analizată nu deţine cont bancar1) sau cel puţin una dintre persoanele împuternicite2) de persoana impozabilă analizată pentru a desfăşura operaţiuni pe conturile bancare1) ale acesteia nu au calitatea de administrator/asociat/salariat.

  1) Sunt excluse conturile bancare dedicate încasării şi plăţii TVA potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

2) Prin împuternicit se înţelege persoana fizică care are dreptul de a desfăşura operaţiuni pe conturile bancare ale persoanei impozabile analizate.

 12. ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ

 12.1. Persoana impozabilă analizată nu desfăşoară activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora.

 13. TERŢI

 13.1. Persoana impozabilă analizată desfăşoară exclusiv activităţi economice în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru).

 14. SERVICII CONTABILE

 14.1. Persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate sau are desemnată o persoană care nu îndeplineşte prevederile art. 10 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care contabilitatea este organizată şi condusă în compartimente distincte, inclusiv situaţia în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări de servicii cu persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care contabilitatea este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.

 15. SALARIAŢI

 15.1. Persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte individuale de muncă1) la data efectuării analizei.

  1) Din cadrul contractelor de muncă sunt excluse contractele încheiate cu persoanele angajate în funcţia de director economic, contabil-şef.

Ordinul nr. 2853/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare ; Parlamentul, În vigoare de la 03 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 03 octombrie 2017.

Ordinul nr. 2853/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, ANAF, În vigoare de la 03 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 03 octombrie 2017.

Ordinul nr. 2779/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă" , În vigoare de la 06 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.

Ordinul nr. 2541/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) , ANAF, În vigoare de la 05 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 05 octombrie 2017.

Trezoreria va avea și ordin de Plată electronic.

Concurență

Ordinul nr. 1047/2017 privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate, Consiliul Concurenței , În vigoare de la 05 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 05 octombrie 2017.

Ajutor de stat

Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, din 27.09.2017, În vigoare de la 06 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.

Hotărârea nr. 702/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile , Guvernul,  În vigoare de la 04 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 04 octombrie 2017

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…