Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2019

Inscriere in cartea funciara. Reguli mai putin stiute, dar utile

Photo by Ren Ran on Unsplash Din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014  Art. 126. -   (1) În cazul imobilelor proprietate privată, în situaţia în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a următoarelor înscrisuri:     a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:     - posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;     - imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;     - primăria are sau nu are cunoştinţă de acţiuni în justiţie cu privire la imobilul respectiv;     - imobilul a făcut sau nu a făcut obiectul legilor de retrocedare;     - proprietarul tabular nu figurează ca proprietar în evide

Certificatul de reorganizare. Aplicarea legii in timp

Photo by Zhe Wang on Unsplash Certificatul de reorganizare. Aplicarea legii în timp Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2018 a fost introdusă în Legea nr. 7/196 privind cadastrul și publicitatea imobiliară o nouă instituție juridică cea a certificatului de organizare. În concret la art. 24 din legea nr. 7/1996 au fost adăugate trei alineate cu următorul cuprins: „( 5) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil, ca urmare a reorganizării persoanei juridice, se vor înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat de constatare a transferului prin reorganizare ca urmare a fuziunii sau absorbţiei, denumit certificat de reorganizare, încheiat de un notar public în funcţie în România, prin care se constată transmisiunea bunului imobil în temeiul hotărârii adunării generale a acţionarilor/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, al hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii ac