Treceți la conținutul principal

Bonusuri pentru plata impozite? Da, dar cand o zbura ... decizia

photo Eiliv-Sonas Aceron, unsplash
Codul fiscal vă dă dreptul, dacă v-ați plătit impozitul aferent anului 2018 până pe 15 decembrie 2018 și ați depus declarația unică de venit on-line, să primiti un bonus. De 5%.

Însă, deși când e vorba să dați dumneavostară bani la stat totul merge automat, aici lucrurile nu  mai sunt la fel. Trebuie să așteptați decizia celor de la ANAF că aveți dreptul la bonus. Și apoi să cereți voi banii ce vi se cuvin. Iar cand va văr fi plătite efectiv, nu se spune nimic. Adică trebuie tot dumneavoastră să mergeți la ghișeu să stați la câteva cozi, poate o să primiți ceva. Când o zbura... decizia. Sau cel puțin așa înțeleg eu din Procedura aprobată prin Ordinul nr. 1369/2019 al ANAF.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…