Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2019

Reguli noi privind zilierii

În ultima perioadă au fost aduse completări/modificări Legii nr. 52/2011 Nu pot fi prestate activități ca zilier mai mult de 90 de zile pe an pentru același beneficiar și mai mult de 120 de zile pe an cumulat pentru mai mulși beneficiari. Nu pot fi prestate servicii la terți cu zilieri decțt dacă și aceștia se încadrează în obiectul de activitate pentru care pot fi utilizați zilieri. Aceste limite nu se aplică în sectorul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber. Acest sector primește o reglementare derogatorie privind modul de plată al taxelor, întocmirea registrului zilierilor (lunar), modul de stabilire a remunerației. Este aduăgat și sectorul lucrărilor arheologice ca domeniu în care pot fi folosiți zilieri. Și alte clase de activități sunt înscrise între cele ce pot folosi munca zilierilor: hoteluri şi alte facilităţi de cazare -

Proprietatea imobiliara și Codul administrativ

Despre Codul administrativ Nu știu câte necesar era un Cod administrativ (OUG nr 57/2019) la noi, dar cand citești textul îți dai seama ca aproape nicăieri nu e vorba de drepturile cetățenilor, sau rar, când se aduce vorba de ele, sunt expediate prin referințe generale "în condițiile legii". Găsești doar portițe bizantine privind exercitarea nestingherita a puterii și conservare de privilegii.  Pe mine ma interesează însă mai mult, în context, partea de proprietate imobiliara, și am găsit lucruri interesante.  Se simplifică mult procedura prin care autoritățile publice locale pot declara un bun în domeniul public. Practic cu declarația secretarului acelei autorități și o hotărâre a consiliului local (județean), orice bun poate fi declarat parte a domeniului public. Intr-o țară în care drepturile de proprietate sunt departe de a fi clarificate, deși au trecut 30 de ani de la 1989, e o cale deschisă larg abuzului autorităților publice. A se citi art. 289 din acest Cod

Principii privind confidențialitatea prelucrării datelor personale

Principii privind confidențialitatea prelucrării datelor personale Cu excepția situațiilor în care legea (în sensul sau larg) dă dreptul la prelucrarea datelor personale în lipsa consimțământului prelucrarea datelor trebuie realizata pe baza consimțământului provenit de la persoana vizată (persoana ale cărei date sunt prelucrate). Consimțământul persoanei vizate trebuie sa fie: Liber, informat și specific, Precedat de informarea asupra drepturilor pe care persoana vizată le are privind prelucrarea datelor, Precedat de informare completa asupra prelucrărilor, Precedat de explicarea consecințelor consimțământului sau ale refuzului/retragerii consimțământului, dat pe baza unor posibilități de opțiune asupra modului cum datele vor fi prelucrate, Însoțit de posibilitatea de a retrage consimțământul, facil și fără costuri, În cazul minorilor, însoțit de consimțământul celui care exercita autoritatea părintească. 2. Prelucrarea trebuie sa fie ju