Treceți la conținutul principal

Proprietatea imobiliara și Codul administrativ

Despre Codul administrativ
Nu știu câte necesar era un Cod administrativ (OUG nr 57/2019) la noi, dar cand citești textul îți dai seama ca aproape nicăieri nu e vorba de drepturile cetățenilor, sau rar, când se aduce vorba de ele, sunt expediate prin referințe generale "în condițiile legii". Găsești doar portițe bizantine privind exercitarea nestingherita a puterii și conservare de privilegii. 
Pe mine ma interesează însă mai mult, în context, partea de proprietate imobiliara, și am găsit lucruri interesante. 
Se simplifică mult procedura prin care autoritățile publice locale pot declara un bun în domeniul public. Practic cu declarația secretarului acelei autorități și o hotărâre a consiliului local (județean), orice bun poate fi declarat parte a domeniului public. Intr-o țară în care drepturile de proprietate sunt departe de a fi clarificate, deși au trecut 30 de ani de la 1989, e o cale deschisă larg abuzului autorităților publice. A se citi art. 289 din acest Cod administrativ. Dacă aveți bunuri cu stat juridic neclar, fiți cu ochii în patru, urmează vremuri complicate. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…