Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din septembrie, 2019

Pot fi blugii opera de arta?

Nu, zice CJUE într-o hotărâre din 12 septembrie 2019. De fapt Curtea a fost sesizata intr-un litigiu dintre doua societăți din Portugalia, unde una, G-Star, acuza pe alta, Cofemel, ca i-a copiat modelul de blugi, invocând în sprijinul pretențiilor sale dreptul de autor. Curtea Europeană a apreciat ca în acest caz protecția poate fi ceruta numai invocând reglementările privind protecția designului, nefiind aplicabile regulile privind dreptul de autor. 

Hotărăre CJUE privind lucrătorii detașați

Cum mulți români lucrează în Uniunea Europeană sub acoperirea regulilor privind lucrătorii detașați e importantă o hotărâre dată de CJUE în legătură cu niște sanțiuni apliocate în Austria pentru o situație în acre nu fuseseră respectate regulile privind lucrătorii detașați (amenzi foarte mari cu amenințarea închirorii pe mai mulți ani în caz de neplată- c auzele conexate C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 și C‑148/18 ) Curtea a preciat că nu sunt conforme tratatului Uniunii Europene sancțiuni cu amenda: –         care nu pot fi mai mici decât o sumă prestabilită; –         care sunt aplicate în mod cumulativ pentru fiecare lucrător în cauză și fără plafon; –         la care se adaugă o contribuție la cheltuielile de judecată în valoare de 20 % din cuantumul acestora în cazul respingerii acțiunii introduse împotriva deciziei prin care sunt aplicate și –         care sunt transformate în pedepse privative de libertate în caz de neplată.

GDPR și diacritice

Din Irlanda vine o speță (soluționată la nivel administrativ, al autorității competente) în care s-a pus problema dacă exista un drept la rectificarea datelor în cazul în care grafia numelui nu este respectată întocmai. Un domn numit  Ciarán Ó Cofaigh  s-a plâns ca în înregistrările serviciului de sănătate irlandez numele sau nu este ortografiat corect, cu diacriticele respective. Autoritatea irlandeza a respins plângerea făcând aprecierea ca sistemele informatice pot avea limite în redarea grafie numelor, deci dreptul la a obține rectificarea datelor personale este limitat de situația tehnica concreta. De reținut și pentru România, unde avem destule diacritice... 

GDPR - consimțământul pentru concursuri publicitare

O speță din Germania în carea Curtea sesizata a apreciat ca un consimțământ pentru prelucrarea datelor obținut ca și condiție pentru participarea la un concurs organizat de un comerciant este un consimțământ obținut liber, deci legal. Curtea a apreciat ca persoana vizată are libertatea de apreciere dacă datele sale valorează cât beneficiile promise de respectivul concurs. https://www.insideprivacy.com/advertising-marketing/mobile/german-court-decides-that-gdpr-consent-can-be-tied-to-receiving-advertising/#page=1

Datele personale in noua lege privind combaterea spalarii banilor

Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative are niște dispoziții speciale privind prelucrarea datelor personale în art. 22 „ 1)       Datele cu caracter personal sunt prelucrate de entităţile raportoare pe baza prezentei legi şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi cele comerciale.  2)       Entităţile raportoare furnizează clienţilor noi, înainte de a stabili o relaţie de afaceri sau de a efectua o tranzacţie ocazională, cel puţin informaţiile prevăzute mai jos, cu excepţia cazului în care persoana este deja informată cu privire la aceste date:      a) identitatea operatorului şi, dacă

Noile modele de adeverințe potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

Noile modele de adeverințe potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.   Emitent . . . . . . . . . .      C.U.I. . . . . . . . . . ./Cod fiscal . . . . . . . . . .      Adresa . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . .      Nr. . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . .   ADEVERINŢĂ       Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul . . . . . . . . . ., născută/născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., având C.N.P. . . . . . . . . . ., a fost angajată/angajat la *) . . . . . . . . . ., în perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .      *) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.       În cazul în care unitatea este deţinător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activităţii, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) şi document