Treceți la conținutul principal

Recunoașterea faciala, o prima hotărâre în Europa

Un subiect foarte fierbinte este cel al sistemelor de recunoaștere faciala care tind sa se răspândească în Europa. Britanicii au mers și în justiție sa verifice dacă acestea sunt legale (și în lumina GDPR cât și sub aspectul respectării CEDO).
Un caz test a fist promovat cu susținerea unei asociații implicata în lupta pentru respectarea drepturilor cetățenilor, și anume  R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police and Others [2019] EWHC 2341.   In fapt au adus în discuție folosirea recunoașterii faciale de către Politia din South Weles (Țara Galilor) și legalitatea acesteia.
Instanta britanica a respins plângerea considerând aceasta prelucrare de date conforma GDPR și CEDO. A fost luat în considerare ca exista un interes legitim pentru aceasta prelucrare, și exista norme interne care dispun în sensul realizării unei astfel de prelucrări de către politie. Mai mult instanta a analizat proporționalitatea prelucrării raportat la drepturile persoanelor vizate, constatând ca datele sunt folosite pentru a le compara cu o baza de date ale unor persoane urmărite în cadrul unor proceduri penale, și toate înregistrările care nu corespund unor astfel de identificării sunt șterse în 31 de zile conform procedurilor autorității care folosește sistemul. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…